Otsime projektijuhti

Eesti Mälu Instituut otsib

PROJEKTIJUHTI

 

 

Otsime meeskonda ajaloost huvitunud võimekat projektijuhti, kelle tööks on Eesti Mälu Instituudi projektide elluviimine ja algatamine.

Peamised ülesanded

 • Eesti Mälu Instituudi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalike ülesannete täitmine lähtudes sihtasutuse tegevuskavast ja juhatuse korraldustest, sh projektide planeerimine, vormistamine, juhtimine, kinnitamiseks esitamine, täitmise jälgimine ja aruande või kokkuvõtte koostamine;
 • projektidega seotud kirjavahetuse pidamine, asjaajamise korraldamine ja dokumendihaldus;
 • sihtasutuse suhtluskanalites teabe avaldamine ja regulaarne uuendamine;
 • sihtasutuse töötajate ja juhtkonna koosolekutel osalemine;
 • muude juhatuse poolt antud ülesannete täitmine.

Nõuded kandidaadile

 • huvi ajaloo vastu
 • väga hea suhtlemis- ja protsesside juhtimise oskus
 • väga hea eesti- ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • töö- või praktikakogemus sihtasutuse tegevusvaldkonnas
 • projektide läbiviimise kogemus
 • eelarvete koostamise ja juhtimise kogemus
 • on kõrgharidusega või seda omandamas

Kasuks tulevad

 • ajalooalane haridus
 • vene keele oskus

Võimalused

 • Arendav, väljakutseid pakkuv ja mitmekülgne töö
 • Panus Eesti ajaloo ja kommunismikuritegude laiemasse teadvustamisse
 • Professionaalsed ja toetavad kolleegid
 • Töökoht ajaloolises hoones Tallinnas Tõnismäel
 • Motiveeriv palk

CV  ja motivatsioonikiri palume saata aadressile info@mnemosyne.ee. Edukate kandidaatidega võetakse ühendust.

Tähtaeg: 8. september 2019