Suur-Ameerika 12
10119 Tallinn
Estonia

Tel.: +372 648 4962
+372 6645 039
info@mnemosyne.ee

Kontrollime kommunismiohvrite memoriaali andmebaasi!

2018. aastal avatakse Tallinnas Maarjamäel memoriaal kommunistliku režiimi repressioonide ohvritele. Memoriaali mälestusseinale kantakse teadaolevalt repressioonide käigus mõrvatud või hukkunud Eesti inimeste nimed koos nende sünni- ja surmaajaga. SA Eesti Mälu Instituut tegeleb ohvrite nimekirjade ja nende andmete korrastamisega ja on tänulik teie poolt tehtavate paranduste ja täienduste eest. Isikute nimed koos sünni- ja surmaaastaga kantakse memoriaalile alaliselt ning nende hilisem muutmine on väga keerukas. Seetõttu palume vähimagi kahtluse korral meiega ühendust võtta, lisades oma kontaktandmed, et saaksime teiega ühendust võtta.

Käesoleva otsingu kaudu on teil võimalus kontrollida, kas teile teadaolev isik, kes Nõukogude repressioonide käigus (olles vanglas, laagris või küüditatuna asumispaigas) hukkus, on memoriaali andmebaasi kantud ning kas tema kohta käivad andmed on teie teadmiste kohaselt õiged. Aja jooksul võib nimede kirjapilti olla tekkinud moonutusi või esinebki isiku nimi mitmes versioonis. Seega kuvatakse otsingu täpse vaste puudumisel ka isikukirjed, mis on lähedased teie poolt otsitavale. Kui teie hinnangul on esitatud andmetes vigu, teie poolt otsitav isik esineb erinevate nimekujude all korduvalt vms, siis palun informeerige meid sellest tagasiside vormi kaudu. Kui teie poolt otsitava isiku kohta andmeid üldse ei leidu, siis palun saatke meile tagasiside puuduva kirje kohta.

Antud andmestik ei sisalda veel isikuid, kes olid represseeritud, kuid kes vabanesid kinnipidamiskohast või asumiselt. Nende isikute andmed avatakse tutvumiseks 2017. aasta juunis.

SA Eesti Mälu Instituut

Suur-Ameerika 12, 10119, Tallinn

Telefon: 6645039

Memoriaali andmebaas: www.memoriaal.ee