Kommunismikuritegude muuseum

Rahvusvaheline kommunismikuritegude muuseum on esimene kommunistlike režiimide kuritegusid ulatuslikult käsitlev muuseum maailmas, mis aitab kaasa maailmatasemel teadus- ja haridustööle selles valdkonnas nii veebiprojektide ja kui kaasaegse näituse kaudu, tagades, et kommunistlike režiimide ja ideoloogia inimvaenulik olemus ei unune.

The Estonian Institute of Historical Memory announces an international design competition to find the best creative solutions to the international museum of communist crimes, the Red Terror Museum to be created in Tallinn, Estonia’s capital. Visit: www.redterrormuseum.com

Eesti Mälu Instituudi juhitav muuseum koos teaduskeskusega hakkab asuma Tallinnas. Seda toetavad nii Eesti riik kui juhtivad mäluasutused Euroopas ja mujal.

Muuseum ehitatakse Soome lahe kaldale, Tallinna südames asuvasse endisesse Patarei vanglakompleksi, mida XX sajandi vältel kasutasid nii Nõukogude kui ka natsi režiimid. Muuseum tutvustab nii Nõukogude kui ka Natsi-Saksamaa režiimide poolt toime pandud kuritegusid, keskendudes peamiselt kommunistlike režiimide toimimisele, ideoloogiale ja kuritegudele, liikudes kohalikult tasandilt Euroopale ja sealt ülemaailmsele tasandile.

Kuigi Patarei on eestimaalastele nõukogude poliitilise terrori üks tugevamaid sümboleid, on samal ajal tegemist rahvusvahelise tähtsusega monumentaalse mälestuspaigaga, mis aitab mõista ja mõtestada totalitaarsete režiimide inimvaenulikkust, olenemata konkreetsest riigivõimust. Võika selgusega ilmestab see, miks on hädavajalik vältida nende kordumist.

Muuseum on kavandatud ligikaudu 5000 ruutmeetrile Patarei kompleksi idapoolsesse ossa, kus on säilinud autentsed vangikongid, mahalaskmisruum, koridorid, vanglahoov koos vangide jalutusruumidega ja palju muud vaatamisväärset.

Muuseum ja teaduskeskus loovad mitmekülgse usaldusväärsete piirkondlike ja rahvusvaheliste mäluasutuste, totalitaarsete režiimide kuritegude uurijate, ekspertide ja mõtlejate võrgustiku. Kommunismikuritegusid puudutavaid fakte ja infot otsivad institutsioonid, valitsused ja meedia saavad pöörduda muuseumi ja teaduskeskuse kui selle valdkonna infokeskuse poole.