Muuseumipedagoog

Eesti Mälu Instituut otsib

MUUSEUMIPEDAGOOGI

 

Muuseumipedagoogi peamiseks ülesandeks on tagada Eesti Mälu Instituudi haridusprogrammide kvaliteetne läbiviimine, sealhulgas:

 • erinevate haridusprogrammide koostamine Patarei vangla näitusealale ja koolidesse ning nende läbiviimine;
 • ekskursioonide läbiviimine;
 • juhatuse või valdkonnajuhi poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.

 

Nõuded kandidaadile

 • on pedagoogilise või ajaloo alase kõrgharidusega;
 • valdab eesti, inglise ja vene keelt tööks vajalikul tasemel;
 • on giidiekskursioonide/(muuseumi)tundide läbiviimise kogemusega;
 • on esinduslik ja laitmatu eneseväljendusoskusega;
 • on kohusetundlik ja täpne oma ülesannete täitmisel;
 • on kiire õppija, hea suhtleja ja oskuslik asjaajaja.

 

Võimalused

 • Panus Eesti ajaloo ja kommunismikuritegude laiemasse teadvustamisse
 • Mitmekülgne ning arendavaid väljakutseid pakkuv töö
 • Professionaalsetest kolleegidest koosnev meeskond
 • Konkurentsivõimeline palk
 • Töökoht Tallinna kesklinnas, Tõnismäel

 

Töö on täiskohaga. Tööle asumise aeg märts-aprill 2020.

 

CV  ja motivatsioonikiri palume saata aadressile info@mnemosyne.ee. Edukate kandidaatidega võetakse ühendust.

 

Tähtaeg: 13. jaanuar 2020