Patarei vangla näituseala külastusjuht

Eesti Mälu Instituut otsib

PATAREI VANGLA NÄITUSEALA KÜLASTUSJUHTI

 

Külastusjuhi peamiseks ülesandeks on tagada Patarei vangla näituseala igapäevane kvaliteetne toimimine, sealhulgas:

 • Patarei näituseala töögraafiku koostamine ja kassapidajate-piletimüüjate igapäevase töö korraldamine, sh teeninduse kõrge kvaliteedi tagamine. Selleks on ette nähtud kuni 2 tundi nädalas korralduslikku tööd kodus või tööandja kontoris;
 • Patarei külastajate ja piletimüüjate ning instituudi vahel vajaliku info vahendamine ja kohapeal tekkivate probleemide lahendamine;
 • korrektse kassaarvestuse ja -aruannete tagamine, regulaarsete ülevaadete koostamine valdkonnajuhile;
 • valdkonnajuhi ja juhatuse korralduste vahendamine piletimüüjatele;
 • tagasisideküsitluste korraldamine ja vastuste kättesaadavaks tegemine valdkonnajuhile ja juhatusele;
 • kontroll kassa töö üle;
 • regulaarselt (vastavalt kehtestatavale korrale) kassaaruande koostamine ja edastamine tööandjale, sh:
  • seifis oleva raha vastavuse kontrollimine kassaaruannetele. Mittetevastavuse korral tööandja teavitamine;
  • kassas oleva raha ning maksekaartidega tasutud müügi vastavuse kontrollimine arvutinäiduga. Mittevastavuse korral puudujäägi põhjuse kohene väljaselgitamine;
 • külastusinfo jagamine külastajatele;
 • konfliktisituatsioonide lahendamine järgides kõiki ohutusnõudeid;
 • regulaarne kontrollkäikude tegemine näitusealal kontrollimaks näituseala ja külastajate turvalisust. Viimane kontrollkäik tuleb teha pärast näituseala sulgemist;
 • tööriietuse ja kaelasildi kandmine;
 • töötervishoiu, töö- ja tuleohutuse nõuetest kinnipidamine;
 • kõrge teeninduskultuuri tagamine näitusealal;
 • näituseala igapäevaseks toimimiseks vajalike vahendite tagamine valdkonnajuhiga kokkulepitud viisil.

 

Nõuded kandidaadile

 • on vajaliku juhtimiskogemusega;
 • valdab eesti keelt kõrg- ja inglise keelt suhtlustasemel;
 • omab B-kategooria juhilube;
 • on võimeline teostama väiksemaid remonditöid;
 • on esinduslik ja korrektse eneseväljendusoskusega;
 • on kohusetundlik ja täpne oma ülesannete täitmisel;
 • on kiire õppija, hea suhtleja ja oskuslik probleemilahendaja.

 

Võimalused

 • Panus Eesti ajaloo ja kommunismikuritegude laiemasse teadvustamisse
 • Mitmekülgne ning arendavaid väljakutseid pakkuv töö
 • Professionaalsetest kolleegidest koosnev meeskond
 • Konkurentsivõimeline palk
 • Töökoht Tallinnas ajaloolises Patarei vangla hoones ning Tõnismäel asuvas kontoris
 • Enne töö alustamist tööandja poolt koolitus

 

Töö on täiskohaga. Tööle asumise aeg märts-aprill 2020.

 

CV  ja motivatsioonikiri palume saata aadressile info@mnemosyne.ee. Edukate kandidaatidega võetakse ühendust.

 

Tähtaeg: 13. jaanuar 2020