Tööpakkumised ja praktikad Sihtasutuses Unitas

Sihtasutus Unitas on pühendunud teadlikuma, inimõigusi ja üldinimlikke väärtusi austava ühiskonna kujundamisele. Vabatahtlike ja praktikantide toel viib sihtasutus ellu mitmeid laiahaardelisi projekte, sealhulgas Kogu Me Lugu algatust.

Inspireerituna sihtasutuse eesmärkidest, panustavad praktikandid ja vabatahtlikud inimõiguste kultuuri edendamisse, teostades sihtasutuses nii üksikuid projekte kui osaledes organisatsiooni igapäevases tegevuses. 

Unitas pakub aastaringselt nii täis- kui osalise tööajaga vabatahtliku töö ja praktika võimalusi. Kui soovid sihtasutuse töösse vabatahtlikuna panustada või omandada töökogemusi praktikandina, palun võta meiega ühendust, saates meile oma CV ning motivatsioonikiri.

Sihtasutuse tööpakkumisi vaata Talendid Koju portaalist.

Muljed

Alice Pia Kattago – Vabatahtlik
Sihtasutuse Unitas vabatahtlikuna õppisin tundma, kuidas üks sihtasutus seestpoolt toimib ja kuidas selle igapäevane töö välja näeb. Samuti oli mul võimalus osaleda ümarlaudadel ning konverentsidel, mis avardasid mu silmaringi. Kogu Me Lugu projektiga tegeledes puutusin kokku paljude huvitavate elulugudega ning see tõi ajaloo mulle lähemale. Unitases vabatahtlik olemine on andnud mulle motivatsiooni ka oma tulevik mittetulundussektoriga seostada.
Daria Mangione – Praktikant
Kandideerides Sihtasutuses Unitas praktikale, kujutasin end täiesti erinevas rollis, kui selles, milles end lõpuks leidsin. Selgus, et võin Unitases teostada rohkem praktilisi ja korralduslikke ülesandeid. Nii sai minust MICC School noortevahetuse projektijuhi asetäitja. Projekt tõi ühte väiksesse Poola külasse kokku umbes 60 keskkooliõpilast erinevatest Euroopa riikidest. Oma praktikakogemuse jooksul õppisin tundma väikest, ent olulist osa mittetulundusorganisatsiooni elust, nimelt seda, kuidas korraldada ja koordineerida noortevahetuse projekte. Saan öelda, et õpitu parandas mu organiseerimisvõimeid.