Kommunismiohvrite memoriaal

Eesti kommunismiohvrite memoriaal Tallinnas Maarjamäel on pühendatud kõigile Nõukogude Liidu terrori all kannatanud Eesti inimestele. Memoriaali nimetahvlitel on rohkem kui 22 000 inimese nimed, kes mõrvati või kes surid ebainimlike elutingimuste tõttu vangistuses või sundasumisel. Memoriaali juurde kuulub kommunistliku terrori ohvriks langenud Eesti Vabariigi ohvitseride mälestussein.

Kommunismiohvrite memoriaali lahutamatuks osaks on elektrooniline andmebaas, mis lisaks hukkunutele hõlmab ka nende andmeid, kes vangistusest või asumiselt vabanesid; need, kes kuulusid küüditamisele, kuid keda ei küüditatud ja need, kelle saatus on teadmata.

Memoriaali andmebaasi haldab SA Eesti Mälu Instituut.

 

Palume kontrollida Teile teadaolevate represseeritute nimesid ning kui vaja, meile paranduste ja täienduste osas tagasisidet anda.

 

Andmebaas: memoriaal.ee

E-post: memoriaal@mnemosyne.ee

Telefon: +372 6484962