Haridus- ja teavitustöö

Instituut korraldab õpetajatele, noorsootöötajatele, õpilastele ja üliõpilastele, aga ka laiemale avalikkusele suunatud haridustegevust ja koolitusi. Me koostame ja levitame teabe- ning õppematerjale ja –meetodeid, mis teadvustavad kommunistlike režiimide ja neid suunavate ideoloogiate olemust, ajalugu ja nende põhjustatud kahjusid.

Instituut on Eesti riigiasutuste partneriks kommunistlike režiimide poolt põhjustatud kahjude uurimise ja teavitamise alases rahvusvahelises ja siseriiklikus koostöös. Me võtame osa inimsusevastaste kuritegude ohvritele ja inimvaenulikele režiimidele vastupanu osutamisele pühendatud mälestuspäevade korraldamisest (holokausti, märtsiküüditamise, juuniküüditamise ja kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäevad ning vastupanuvõitluse päev).

Instituut haldab ja arendab Tallinnas asuva kommunismiohvrite memoriaali andmebaasi ning natsismiohvrite andmebaasi, ja täiendab neid jooksvalt vastavalt uurimistöö tulemustele.

Teabeportaalid:

Holokaust okupeeritud Eestis 1941-1944
Kogu Me Lugu
CommunistCrimes.org

Õppematerjalid

Hi-Story õppematerjalid valeuudiste tuvastamise kohta

Õppematerjal “Kommunistlike režiimide kuritegudest”

Õppematerjal “Holokaust”

Põgenemine Rootsi Teise maailmasõja ajal

Metsavendlus

1941. ja 1949. aasta küüditamine

Kolhooside rajamine ja elu kolhoosis

Elu vangilaagrites

Elu Siberis

Eestlaste valikud Teises maailmasõjas

Eestlased välaspool kodumaad

e-Näitused

Mälestades Kloogat

Saabus “VABASTAJA” Propaganda ja tegelikkus

Kommunism ja terror

Vastupanu Nõukogude võimule Eestis1940-1991

Teekond tundmatusse

Ukraina 20. sajandi kriisides

Ohvrite andmebaasid:

Kommunismiohvrite andmebaas
Saksa okupatsiooni ohvrite nimekirjad

Eesti sõjapõgenikud Teises maailmasõjas

Holokausti talvekool 2023 õpilastööde konkurss.

Preemiad jagati järgmiselt:

Põhikool: I k Kehra Gümnaasium, II k Kohtla-Järve Maleva Põhikool, III Tallinna Tõnismäe Reaalkool

Gümnaasium: I k Viimsi Gümnaasium II (koolitunnid), II k  Tallinna Juudi Kool I (Liiva kalmistu), III k Kilingi-Nõmme Gümnaasium

Vaata õpilaste töid

Suveülikool:

Eesti Mälu Instituudi suveülikool 2018
Eesti Mälu Instituudi suveülikool 2019