Haridus- ja teavitustöö

Instituut korraldab õpetajatele, noorsootöötajatele, õpilastele ja üliõpilastele, aga ka laiemale avalikkusele suunatud haridustegevust ja koolitusi. Me koostame ja levitame teabe- ning õppematerjale ja –meetodeid, mis teadvustavad kommunistlike režiimide ja neid suunavate ideoloogiate olemust, ajalugu ja nende põhjustatud kahjusid.

Instituut on Eesti riigiasutuste partneriks kommunistlike režiimide poolt põhjustatud kahjude uurimise ja teavitamise alases rahvusvahelises ja siseriiklikus koostöös. Me võtame osa inimsusevastaste kuritegude ohvritele ja inimvaenulikele režiimidele vastupanu osutamisele pühendatud mälestuspäevade korraldamisest (holokausti, märtsiküüditamise, juuniküüditamise ja kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäevad ning vastupanuvõitluse päev).

Instituut haldab ja arendab Tallinnas asuva kommunismiohvrite memoriaali andmebaasi ning natsismiohvrite andmebaasi, ja täiendab neid jooksvalt vastavalt uurimistöö tulemustele.

Õppe- ja teabeportaalid:

Holokaust okupeeritud Eestis 1941-1944
Kogu Me Lugu
CommunistCrimes.org

Õppematerjal “Kommunistlike režiimide kuritegudest”

Ohvrite andmebaasid:

Kommunismiohvrite andmebaas
Saksa okupatsiooni ohvrite nimekirjad

Suveülikool:

Eesti Mälu Instituudi suveülikool 2018
Eesti Mälu Instituudi suveülikool 2019