Andmebaasid

  • Kommunismiohvrite andmebaas. Andmebaasi kantakse aastatel 1940-1991 Nõukogude Liidu okupatsioonivõimu poolt kohtuväliselt represseeritud või alusetult süüdimõistetud ning vastavalt Eesti Vabariigi seadusele kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta rehabiliteerimisele kuulunud isikud. Lisaks sisaldab andmebaas: vahetu kommunistliku terrori käigus hukkunud isikuid; kannatanuid, kes vangistusest või asumiselt vabanesid; küüditamisele kuulunuid, kuid keda ei küüditatud ja neid, kelle saatus on teadmata.
  • Kommunismipärand Eestis – digiarhiiv. Digiarhiiv sisaldab Eesti Muinsuskaitse Seltsi Arhiivi kommunismipärandit ja Eesti Sõjamuuseumi kommunismiperioodi puudutavaid materjale, mille hulka kuuluvad erinevad dokumendid ja helifailid. Uurimistööd lihtsustamiseks on siin kättesaadavad kõikide allikate loetelu ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi materjalide kasutusjuhend.
  • Rahvuskaaslased Saksa koonduslaagrites – andmebaas. Andmekogu Teise maailmasõja ajal 1941-1944 Saksamaal ja okupeeritud Poolas asunud koonduslaagritesse saadetud Eesti elanikest. Tööd andmekoguga alustasid 2007-2008 Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arhiivinduse osakonna ja Eesti Mälu Instituudi töötajad ning selle viis lõpule 2013-2014 Eesti Mälu Instituut. Valminud andmebaas sisaldab Eesti Riigiarhiivis, Stutthofi koonduslaagri arhiivis ja Rahvusvahelises Otsimiskeskuses tuvastatud teavet. Uurimistööd on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium ja Rahvusarhiiv Rahvuskaaslaste programmi raames.
  • 1941-1944 Eestis hukatud ja vanglates hukkunud Eesti inimesed Nimekiri sisaldab andmeid Saksa okupatsioonivõimude repressioonides hukkunud isikute kohta.
  • 1941-1944 mõrvatud Eesti juudid Nimekiri sisaldab andmeid holokausti käigus mõrvatud Eesti juutide kohta.
  • Eesti sõjapõgenikud Teises maailmasõjas Eesti Mälu Instituut alustas 2022. aastal Teise maailmasõja kestel Eestist põgenenud isikute andmekogu koostamist. Töö esimeses etapis keskendutakse eelkõige esmastele sihtriikidele, kuhu põgenikud suundusid: Rootsi ja Saksamaale.