Projektid

Rahvusarhiivi taotlusvoor: väliseesti kultuuripärandi kogumine, talletamine ja kättesaadavaks tegemine

Üleilmse eestluse tegevuskava (2022-2025) raames eraldati Eesti Mälu Instituudile toetus kogumisretke läbiviimiseks Kanada ja USA arhiivides, kus säilitatakse Eesti-ainelisi materjale.

Kogumisretke käigus kogutud materjalid sisaldavad Minnesota Ülikooli Immigratsiooni Ajaloo Uurimise Keskuse ja Eesti Arhiiv Lakewoodis materjale ning on uurijatele kättesaadavad Eesti Mälu Instituudis (Tõnismägi 8, Tallinn).

Materjalide nimekirjad: