Stipendiumid

Info 2023. aasta konkursside kohta on leitav siin.

Magistriõppe stipendiumi statuut

I Stipendiumi eesmärk

Magistriõppe stipendiumi eesmärgiks on tulevaste õpetlaste toetamine Eesti Mälu Instituudi (edaspidi EMI) uurimisvaldkondades.

II Stipendiumi üldsätted

 1. Stipendiumi sätete rakendamiseks sõlmitakse leping EMI ja Tartu ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudi vahel (edaspidi AI). Mõlemad osapooled on võrdsed stipendiumi määramise ja teiste stipendiumiga seotud tegevuste osas. Käesolev statuut on sõlmitava lepingu lahutamatu lisa.
 2. Stipendiumi eesmärgiks on ajaloo-alase uurimistöö toetamine AI magistriõppes järgmistes valdkondades:
  • kommunistlike režiimide ajalugu ja kommunistlik ideoloogia;
  • inimkaotused kommunistlike režiimide ideoloogia ja poliitika rakendamise tagajärjena (inimsusvastased kuriteod, sõjakuriteod ja genotsiid);
  • kommunistlike režiimide ideoloogiast ja poliitikast ning majandussüsteemist tulenenud materiaalsed kahjud ja keskkonnakahjud;
  • kommunistlike režiimide katsed (nii edukad kui edutud) kehtestada kommunistlikku ühiskonnakorraldust teistes riikides (revolutsiooni eksport);
  • kommunistlike režiimide ideoloogia, tegevuse ja mõjutustegevuse ühiskondlik ja vaimne pärand nii endistes kommunistliku režiimi võimu all olnud riikides kui ka teistes riikides.
 3. Stipendium määratakse stipendiumikonkursil üks kord aastas ühele või mitmele ajaloo magistrandile (edaspidi stipendiaat) üheks õppeaastaks.
 4. Stipendiumi suurus on 500 eurot (neto) kuus, mis jagatakse stipendiaatide vahel. Iga stipendiaadi stipendiumi suuruse määrab stipendiumikomisjon.

III Stipendiumikonkurss

 1. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja 2018. aasta 1. novembril. Kandideerimiseks tuleb esitada taotlus kuni 20. novembrini (kaasa arvatud). Konkursi tulemused avaldatakse hiljemalt 1. detsembril 2018.
 2. Stipendiumikonkursil võib osaleda:
  • Stipendiumikonkursi ajal täiskoormusega õppiv AI ajaloo eriala magistrant.
 3. Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb esitada PDF-vormis dokumendid aadressile konkurss@mnemosyne.ee pealkirjaga “EMI TÜ magistriõppe konkurss”. Koos vormikohase sooviavaldusega lisatakse e-kirjale manustena:
  • taotleja elulugu;
  • ülevaade erialasest tegevusest ja uurimistööst seoses 2. punktis nimetatud uurimisvaldkondadega;
  • motivatsioonikiri (kuni 3000 tähemärki);
  • soovituskiri juhendajalt.

Konkurss on lõppenud. Täname kõiki konkursil osalenuid!

Konkursi tulemused

Küsimuste korral palume pöörduda:

Eli Pilve
eli.pilve@mnemosyne.ee
+372 5622 9686