Tegevus

Instituudi uurimistöö kajastab kommunistliku ideoloogia sündi ja levikut ning selle ideoloogia erinevaid väljendusi nii riikliku ideoloogiana pärast võimuhaaramist, põrandaaluse õõnestustegevusena, mis on suunatud vägivaldsele võimuhaaramisele ja nn proletariaadi diktatuuri kehtestamisele, aga ka legaalse poliitilise tegevusena demokraatlikes ühiskondades. Uurimisobjektiks on kommunistliku propaganda meetodid toetajate leidmiseks nii põrandaaluse õõnestustegevuse ajal kui ka kommunistlikes režiimides ning vahendid oma võimu kindlustamiseks. Tähtis uurimisvaldkond on kommunistliku ideoloogia mõju ja kommunistlike režiimide võimuajastu pärand demokraatlikes ühiskondades 21. sajandil.

Instituut toetab ja soodustab noorte õpetlaste (sotsiaalteadlased, eeskätt ajaloolased ning poliitika- ja õigusteadlased) uurimistööd vastavates valdkondades, korraldades stipendiumikonkursse. Samuti korraldab instituut kord aastas rahvusvahelise teaduskonverentsi.