1941. ja 1949. aasta küüditamine

Seos õppekavaga

Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel; teema: Teine maailmasõda (Eesti Teises maailmasõjas – okupatsioonid, eestlaste valikud)

Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm; teema: inimsusevastased kuriteod

Märksõnad

koonduslaager, töö- ja vangilaager, GULAG, küüditamine, kommunismikuriteod Eestis

Õpitulemused

Õpilane

– teab inimsusevastaste kuritegude toimepanemise viise ja nende tagajärgi;

– mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust;

– töötab erinevate allikatega.

Õppematerjali koostaja on Johanna Bome.

MATERJALID

Kyyditamised_yldinfo.pdf

Kyyditamised_tunnikava.pdf

Kyyditamised_toolehed.pdf