Eestlaste valikud Teises maailmasõjas

Seos õppeteemaga

Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel;

IV teema: Teine maailmasõda (Eesti Teises maailmasõjas – okupatsioonid, eestlaste valikud)

Märksõnad

juunipööre, okupatsioon, mobilisatsioon, Omakaitse, metsavennad, emigratsioon

Õpitulemused

Õpilane

– mõistab allikate põhjal Teise maailmasõja mõju eestimaalaste elusaatusele;

– selgitab, mis valikuid ja mis põhjustel eestimaalased sõjas tegid;

– iseloomustab eestimaalaste moraalseid dilemmasid Teise maailmasõja ajal.

Õppematerjali koostaja on Johanna Bome.

MATERJALID

Eestlaste_valikud_II_maailmasojas_yldinfo.pdf

Eestlaste_valikud_II_maailmasojas_tunnikava.pdf

Eestlaste_valikud_II_maailmasojas_toolehed.pdf