Elu vangilaagrites

Seos õppekavaga

Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel; teema: Teine maailmasõda (Eesti Teises maailmasõjas – okupatsioonid, eestlaste valikud)

Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm; teema: inimsusevastased kuriteod

Märksõnad

töö- ja vangilaager, koonduslaager, GULAG

Õpitulemused

Õpilane

– teab inimsusevastaste kuritegude toimepanemise viise ja nende tagajärgi;

– mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust;

– analüüsib mälestust ajalooallikana.

Õppematerjali koostaja on Johanna Bome.

MATERJALID

Elu_vangilaagrites_yldinfo.pdf

Elu_vangilaagrites_tunnikava.pdf

Elu_vangilaagrites_toolehed.pdf