Kolhooside rajamine ja elu kolhoosis

Seos õppekavaga

Gümnaasium: Lähiajalugu II. Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel – NSVL ja kommunistlik süsteem

Põhikool: 9. klass, Lähiajalugu – Nõukogude Eesti

Märksõnad

kollektiviseerimine, kolhoos, kulakud, küüditamine, sordiaretusjaam, sotsialistlik võistlus

Õpitulemused

Õpilane

– selgitab kolhooside rajamise põhjuseid;

– toob näiteid kolhooside rajamise põhimõtetest Eestis Nõukogude okupatsiooni ajal;

– seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: kollektiviseerimine, kolhoos, kulak;

– kirjeldab kolhoosi töökorraldust, -põhimõtteid ja eripära;

– iseloomustab kolhoosnike igapäevaelu.

Õppematerjali koostaja on Maarja Tinn.

MATERJALID

Kolhooside_rajamine_yldinfo.pdf

Kolhooside_rajamine_tunnikava.pdf

Kolhooside_rajamine_tooleht.pdf