Põgenemine Rootsi Teise maailmasõja ajal

Seos õppekavaga

Gümnaasiumi IV kursus “Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel”; teema: Teine maailmasõda

Märksõnad

sõja mõju inimeste elukäigule, põgenikud, pagulus, Rootsi, Saksamaa, põgenike laagrid, Punane Rist, humanitaarõigus

Õpitulemused

Õpilane

– omab ülevaadet Eesti sõjapõgenike peamistest põgenemissuundadest Teise mailmasõja käigus;

– toob näiteid erinevate rahvuste saatusest Teise maailmasõja järel;

– mõistab Punase Risti ja humanitaarõiguse toimimise olulisust sõja olukorras.

Õppematerjali koostaja on Kersti Piilma.

MATERJALID

Pogenemine_Rootsi_yldinfo.pdf

Pogenemine_Rootsi_tunnikava.pdf

Pogenemine_Rootsi_tooleht.pdf