Rahvuskaaslased Saksa koonduslaagrites|Estonians in German concentration camps

Eesti Mälu Instituut koostas aastail 2013-2014 Eesti Rahvusarhiivi toel andmekogu Teise maailmasõja ajal 1941-1944 Poolas ja Saksamaal asunud koonduslaagritesse saadetud Eesti elanikest. Valminud andmebaas sisaldab Eesti Riigiarhiivis, Stutthofi koonduslaagri arhiivis ja Rahvusvahelises Otsimiskeskuses tuvastatud teavet.

In 2013-2014 with the support of the Estonian National Archives, the Estonian Institute of Historical Memory compiled a database of residents of Estonia sent to concentration camps located in Poland and Germany in 1941-1944 during the Second World War. This completed database contains information identified in the Estonian State Archives, the Stutthof Concentration Camp Archive and the International Tracing Service (ITS).