Määratlemata

TLÜ kirjastuses ilmus Eesti Mälu Instituudi kommunismi-teemaliste teadustööde konkursi laureaadi käsikiri

Tallinna Ülikooli kirjastus andis koostöös Eesti Mälu Instituudiga välja kommunismi-teemaliste teadustööde konkursi võitja Stefan Gužvica magistritöö “Õppides leninismi: Jugoslaavia Kommunistliku Partei fraktsioonidevahelised võitlused Stalini “puhastuste” ajajärgul” 1936–1940“*. Žürii kõrge hinnangu pälvinud töö kaitses autor Kesk-Euroopa Ülikooli ajaloo osakonnas (juhendas professor…

Loe edasi