Sügisel täitub 80 aastat suurest põgenemisest, mil kümned tuhanded eestlased põgenesid Punaarmee pealetungi eest läände. See oli ohtlik teekond ning kahjuks ei jõudnud kõik sihtkohta. Osa pöördusid tagasi koju, teised hukkusid teel. Pääsenud pidid otsima varjupaika võõral maal ja alustama uut elu.

Kodumaalt lahkuma sunnitute mälestuse jäädvustamiseks kuulutab Eesti Mälu Instituut välja foto- ja videokonkursi. Võistluse auhinnafond on 3000 eurot ühe Eesti suurima elektroonikapoe kinkekaartidena.

Foto- ja videotöid võetakse vastu kuni 10. august 2024. Parimate autorite tänuvastuvõtt toimub augusti lõpus Stenbocki majas Toompeal. Konkursi patroon on Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas.

Tunnustatud töödest koostatakse e-näitus ning need leiavad koha Eesti Mälu Instituudi arhiivis, jäädvustades Eesti lugu, mida me muidu ehk üles ei leiakski.

Eelmise aasta võidutööd leiad SIIT

Konkursi ülesanne

Pildista või filmi oma kodukohas või mujal Eestis paiku, mis tuletavad meelde 1944. aasta suurpõgenemist – olgu selleks kodud või rannikuäärsed kohad, kust põgeneti, mäletusmärgid, põgenikepaadid jne.

Püüa avastada nendes paikades olulisi detaile ja vaateid, mis räägivad nende paikade lugu ning seostavad neid teemaga. Kui sa pole kindel, kus sellised paigad võivad asuda, küsi nõu õpetajatelt, pereliikmetelt või kohalikust muuseumist. 

Lisaks paikadele võib pildistada või filmida ka inimesi, esemeid ning teostada lavastusi, mis on seotud suure põgenemise teemaga. Videos tohib kasutada heli ja väljendada suuliselt oma mõtteid või rääkida lugusid.

Konkursi idee

Tänavu möödub 80 aastat saatuslikust 1944. aastast, kui paljud meie kaasmaalased olid läheneva rinde ees ja Nõukogude repressioonide hirmus sunnitud kodumaalt põgenema, lootes siiski peagi naasta. Kahjuks kujunes eemalolek aastakümnete pikkuseks; paljud ei jõudnudki seda ära oodata. 
Tänasel päeval vaba ühiskonna hüvesid nautides tuleb meeles pidada, et see võib kiiresti hävineda, kui mõjule pääsevad totalitaarsed ideed ja ajalooline mälu veab alt. Mälupaigad ei lase unustada totalitaarsete ideoloogiate ja neist välja kasvanud režiimide jõhkrust ning kutsuvad meid üles hoidma inimlikkust.


Konkursi auhinnafond

Auhinnafondis on kokku 3000 eurot ühe Eesti suurima elektroonikapoe kinkekaartidena. Žüriil on õigus jagada see kuni viiele parimale ning välja anda täiendavaid eripreemiaid. Iga osaleja võib esitada konkursile ühe video pikkusega kuni 3 minutit ja/või ja kuni 6 fotot. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 10. august 2024.

Fotod
Lubatud on kadreerimine, täielik või osaline heleduse, kontrasti ja värvi korrigeerimine ning teravustamine, digitaalselt kokku kleebitud panoraamid, dünaamilise ulatuse tõstmine (HDR), piltide teravusala tõstmine. Lubatud ei ole objektide lisamine või nende eemaldamine (s.h autori nimi), v.a tolmuplekid. Piltide töötlemisel tuleb meeles pidada head tava ja nähtu tõepärast ning loomulikku esitlust. Fotod peavad olema pikema küljega vähemalt 3000 pikslit.

Video
Video võib olla kogupikkusega kuni 180 sekundit. Muusika ja pealelugemine on lubatud, subtiitrite ja tiitrite kasutamine (v.a töö pealkiri) on keelatud. Video peab olema minimaalselt full HD kvaliteediga.


Tööde esitamine
Tööd tuleb edastada elektrooniliselt kasutades WeTransferi keskkonda.
Üleslaadimiseks mine siia: https://maluinstituut.wetransfer.com/
1) Vajuta “Add your files” (lisa oma failid)
2) Avanevast aknast vali oma võistlustööd ja tekstifail (täiendav info allpool)
3) Sisesta oma e-posti aadress (väli „Your email“)
4) Lisa sõnumisse oma ees- ja perenimi (väli „Message“)
5) Vajuta “Transfer” (saada) nuppu ja oota kui kõik failid on üles laadinud
6) Kui Sinu e-posti tuleb kohe pärast saatmist kinnituskood, siis sisesta seda WeTransferis.
Eduka saatmise korral saabub sinu e-postile Wetransferi poolt kinnitus.
Kõik ühe osaleja poolt esitatud tööd peavad kandma failinime järgmises formaadis:
EESNIMI_PEREKONNANIMI_ NUMBER
Selgitus: peetakse silmas autori ees- ja perekonnanime. Igale tööle tuleb anda oma number (1st 6ni).

Koos konkursitöö(de)ga tuleb WeTransferi kaudu saata Word-formaadis tekstifail osaleja infoga: autori ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti aadress ja amet/organisatsioon/tegevusala ning fotode/video kohta kuni 500 tähemärgi (koos tühikutega) pikkune selgitus, soovi korral konkursitöö pealkiri. Tekstifail peab kandma autori ees- ja perekonnaime, nt Mihkel Maasikas. Kui edastad meile oma lingi töödega, siis lisa juurde Word’i fail.


Žürii
Riho Västrik (režissöör, produtsent, TLÜ dokumentaalfilmi dotsent).
Marko Poolamets (Kogu Me Lugu suulise ajaloo portaali operaator ja fotograaf).
Martin Andreller (Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige, Patarei muuseumi projektijuht).


Hindamiskriteeriumid:
Vastavus konkursiideele;
Kunstilise teostuse tase;
Sõnumi läbimõeldus ja sümboolsus;
Vastavus tehnilistele nõudmistele.

Lisatingimused
Konkursitööd esitades annab osaleja nõusoleku, et Eesti Mälu Instituut võib tasuta kasutada ja töödelda esitatud töid konkursiga seotud viisil, autorlust nähtavalt mainides. Ühel võistlustööl võib olla mitu autorit, kuid preemia läheb sellisel juhul autorite vahel jagamisele.
Tehnilisi nõudmisi eiravad tööd diskvalifitseeritakse automaatselt. Autoriõiguse rikkumise korral diskvalifitseeritakse kõik autori esitatud tööd. Kehtib üksnes žürii tõlgendus konkursitingimuste kohta.
Küsimuste korral palun pöörduge Eesti Mälu Instituudi poole: konkurss@mnemosyne.ee.


Kasulikud lingid:
Eesti Mälu Instituudi koduleht: www.mnemosyne.ee
Patarei vangla muuseumi koduleht: www.patareiprison.org
Suulise ajaloo portaal Kogu Me Lugu: www.kogumelugu.ee
Eesti kommunismiohvrite memoriaali e-memoriaal ja koduleht: www.memoriaal.ee
Rahvusvaheline portaal kommunismist ja kommunismikuritegudest: www.communistcrimes.org