Eesti Mälu Instituut avas kommunismikuritegusid käsitleva portaali communistcrimes.org täisversiooni, mis edastab kommunistlike režiimide ja nende kuritegude ajalugu puudutavat info eesti, inglise ja vene keeles. Portaali eesmärk on süvendada rahvusvahelisel tasandil arusaama kommunistlike režiimide ajaloost ning piirata punaterrori eitajate tegevust.

Portaali teeb eriliseks 45 kaasaegse riigi kommunismikogemuse koondamine ühtsesse andmebaasi ning rahvusvahelise ajaloolaste ja publitsistide kollektiivi kaasamine autorite hulka. Portaal täieneb värskete materjalidega jooksvalt.

„20. sajandil on kommunistlike eksperimentide käigus üle maailma hukkunud erinevatel hinnangutel ligikaudu 90 miljonit inimest. Selle ideoloogia kandjad on end läbi ajaloo ehtinud kaunikõlaliste loosungitega õnnelikust tulevikust, hävitades oma kommunistliku utoopiasse jõudmise nimel terveid rahvaid ja sotsiaalseid gruppe, jättes oma kodanikud ilma elementaarsetest inimõigustest,“ ütles Eesti Mälu Instituudi teavituse ja koostöö valdkonna juht Sergei Metlev.

Ta lisas, et portaal annab faktide keeles hääle miljonitele ohvritele ja nende lähedastele, kes seisavad endiselt silmitsi toimunu pisendamise või eitamisega

Portaaliga teevad koostööd sõltumatud uurijad ja publitsistid üle maailma, mis võimaldab avada kommunistliku ideoloogia eri tahke ning selgitada erinevate riikide spetsiifikat.

Eesti Mälu Instituudi juhatuse liikme Meelis Maripuu sõnul ei ole tänases maailmas kommunistlike režiimide kuritegude teadvustamine kahjuks iseenesestmõistetav käitumine ning see võib avada tee uue vägivalla ja ebaõigluse tolereerimisele.

„Endiselt meeldib paljudele, kel puudub isiklik kogemus elust kommunistliku režiimi tingimustes, lasta end hullutada loosungitest. Isegi kommunistliku terrori üle elanud rahvad ise ei ole lõpuni teadvustanud selle ajastu laastavat mõju kultuurile, majandusele ja inimeste psüühikale. Me näeme, kuidas hoitakse au sees või püstitatakse isegi uusi ausambaid selle õpetuse isale Karl Marxile ning massimõrvaritele Leninile ja Stalinile,“ ütles Maripuu.

Portaali esimene versioon avati 2011. aastal sihtasutuse Unitas poolt.

Eesti Mälu Instituut ja tema eelkäija on alates 1998. aastast Eestis uurinud inimvaenulike režiimide toime pandud rahvusvahelisi kuritegusid ja inimõiguste rikkumisi ning totalitaarseid ideoloogiaid, mis on niisugused režiimid põhjustanud. Uurimistulemuste ja teavitustööga on instituudi eesmärgiks ka 21. sajandi inimvaenulike režiimide tõrjumine ning aktiivselt nii riiklikus kui rahvusvahelises haridus- ja teavitustöös osalemine.  

Lisainfo:

Sergei MetlevEesti Mälu Instituut
Teavituse ja koostöö valdkonna juht
sergei.metlev@mnemosyne.ee
+372 53 35 96 39
www.mnemosyne.ee