16. novembril korraldab Eesti Mälu Instituut Narva muuseumis venekeelse arutelu 1917. aasta oktoobri riigipöördest ja selle mõjust Eestile. Esineb tunnustatud ajaloo populariseerija, Eesti Kunstiakadeemia ajalooprofessor David Vseviov ning ajaloolane, portaali rus.Edasi.org peatoimetaja Ivan Lavrentjev. Üritus on pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubeliaastale.

Tänavu novembris möödub 101 aastat Venemaa tolleaegses pealinnas Petrogradis (praegune Peterburi) toimunud riigipöördest, mis tõi võimule kommunistlikule ideoloogiale tugineva bolševistliku valitsuse. Nii sündis 70 aastat püsinud totalitaarne nõukogude riik. Riigipöörde otsesed ja kaudsed mõjud on tuntavad üle maailma, eriti aga Venemaal ja temaga piirnevates regioonides. Arutelu oktoobri riigipöörde poliitilistest, kultuurilistest ja sotsiaalmajanduslikest tagajärgedest ei vaibu siiamaani. Selle sündmuse parem mõistmine on oluline kogu XX sajandi ajaloopärandi teadvustamiseks.

Üritusel käsitletakse muuhulgas järgmisi küsimusi:

– Milliseid loosungeid ja ideoloogilisi võtteid kasutasid bolševistliku riigipöörde teostajad ning kuidas nende tegevus paistis Euroopas?

– Kuidas ja kelle suhtes toimus punaterror, mida bolševikud rakendasid oma võimu juurutamise nimel ning milliseid õigustusi selleks kasutati? Millise jälje see jättis ühiskondadele, kes terrori üle elasid?

– Miks riigipöörde epitsentrile nii lähedal asunud Eesti rahvas, kelle seas oli küllaltki palju sotsialistliku liikumise pooldajaid, ei heitnud bolševikega ühte, vaid valis lõppkokkuvõttes demokraatliku iseseisva vabariigi?Üritust korraldatakse koostöös noorteühinguga Avatud Vabariik.