23. augustil kell 16.00 – 17.00 toimub Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali „Koduaias“ rahvusvahelise totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeva tseremoonia.

Tseremoonial mälestame totalitaarsete režiimide ohvreid kõnede ja palvusega. Kõnelevad Riigikogu esimees Lauri Hussar, peaminister Kaja Kallas, justiitsminister Kalle Laanet, diplomaatilise korpuse esindaja ja Poola suursaadik Grzegorz Kozłowski, Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Meelis Maripuu, Tallinna Memento volikogu esinaine Anne Eenpalu ning Tallinna praost ja Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus.

Muusikalised vahepalad esitab Vox pUNT dirigent Patrik Sebastian Undi juhtimisel. Igaühel on võimalus asetada memoriaalile pärg või lillekimp.

23. augustil 1939 allkirjastasid natsionaalsotsialistlik Saksamaa ja kommunistlik NSV Liit pakti, mille salaprotokollidega jagati Euroopa mõjusfäärideks, luues eeldused Teise maailmasõja puhkemiseks, mitme iseseisva riigi okupeerimiseks ja massirepressioonide laienemiseks. Alates 1939. aastast kannatas Eesti 70 aasta jooksul üht või teist liiki poliitiliste repressioonide all.

2009. aastal võttis Euroopa Parlament vastu deklaratsiooni, millega kuulutas 23. augusti üle-euroopaliseks totalitarismi ohvrite mälestamise päevaks. 23. augustil 1939. aastal sõlmisid Hitleri Saksamaa ja Stalini NSV Liit mittekallaletungilepingu, mille lisaprotokollidega jagasid diktaatorid Ida-Euroopa omavahel mõjusfäärideks. Saksamaa ja Nõukogude Liidu totalitaarsed režiimid olid vastutavad piirkonna rahvaste kannatuste eest aastatel 1939-1989; neist esimene kuue või seitsme aasta jooksul ning teine enam kui nelja aastakümne vältel.