25. märtsil toimus Eesti Mälu Instituudis lähiajaloo-teemaliste õppematerjalide konkursi parimate tööde austasustamine. Konkursi preemiafond on 3000 eurot. Konkursile võis esitada õpetaja enda koostatud ja varem avaldamata õppematerjale, mis käsitlevad 20. sajandi kommunistlike ja natsionaalsotsialistlike diktatuuride ajalugu, inimsusevastaseid kuritegusid või inimõiguste rikkumisi maailmas ja Eestis.

Konkursist võttis osa rohkem kui 20 õpetajat üle Eesti. Žüriisse kuulusid Mare Oja Haridus- ja Teadusministeeriumist, Meelis Maripuu Eesti Mälu Instituudist, Maarja Tinn Eesti Ajalooõpetajate Seltsist ning Hanna-Liis Kaarlõp Tallinna Ülikoolist.

Parimad konkursitööd selgusid järgnevates kategooriates:

1.     Kommunistlikud režiimid maailmas ja nende kuriteod

I preemia: Eliis Truumann, Tiina Männapsoo

II preemia: Kristo Siig

III preemia: Karolina Antons, Tiina Ann Kirss, Silja Russak

Äramärkimine: Kairit Johanson

2.     Saksa natsionaalsotsialistlik režiim ja selle kuriteod (holokaust)

I preemia: Christian-Philip Tammerik

II preemia: Miina Leemets

3.     Inimõiguste areng 20. sajandil ja nende rikkumine totalitaarsete/autoritaarsete režiimide tingimustes

Äramärkimine: Ave Hansen
Äramärkimine: Piret Tänav

Õnnitleme kõiki võitjaid ja täname osavõtnuid!