Publikatsioonid

Toimetised

Eesti Mälu Instituudi toimetised 2 (2019): Toimik „Priboi“. Artikleid ja dokumente 1949. aasta märtsiküüditamisest

Toim. Meelis Saueauk ja Meelis Maripuu

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020, 536 lk.

Raamat on saadaval Tartu Ülikooli kirjastuses.

 

 

 

 

Proceedings of the Estonian Institute of Historical Memory 1 (2018) = Eesti Mälu Instituudi toimetised 1 (2018): Sovetisation and Violence: The Case of Estonia.

Toim. Meelis Saueauk ja Toomas Hiio

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018, 336 lk.

Raamat on saadaval Tartu Ülikooli kirjastuses.

 

 

 

 

Muud publikatsioonid

 

Before Tito: The Communist Party of Yugoslavia during the Great Purge (1936–1940)

Autor: Stefan Gužvica

Käsikiri võitis 2018. aasta Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelisel teadustööde konkursil varem ilmumata tööde kategoorias ja avaldati koostöös Tallinna Ülikooli Kirjastusega sarjas ACTA Universitatis Tallinnensis.

Raamat on saadaval Tallinna Ülikooli Kirjastuses.

 

 

 

 

 

Isikute lühiandmed Eesti kommunismiohvrite memoriaalile 1940-1991: kommunismiohvrite nimekiri memoriaalil 23.08.2018.

Toim. Meelis Maripuu

Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo; Eesti Mälu Instituut, 2018, 240 lk.

Raamat ei ole saadaval.

 

 

 

 

 

Purjetamine vabadusse: eestlaste uskumatu mereretk üle Atlandi

Autor: Voldemar Veedam

Tallinn: Unitas; Eesti Mälu Instituut, 2017, 333 lk.

Raamat on saadaval Apollos ja Rahva Raamatus.

 

 

 

 

 

 

Historical memory versus communist identity: proceedings of the conference “The shaping of identity and personality under communist rule : history in the service of totalitarian regimes in Eastern Europe”, Tallinn, 9-10 June 2011.

Toim. Meelis Saueauk

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014, 164 lk.

Raamat on saadaval OAPENis.

 

 

 

 

 

The power of freedom: Central and Eastern Europe after 1945

Autor: Mart Laar

Tallinn: Sihtasutus Unitas, 2010, 272 lk.

E-raamat on saadaval Rahva Raamatus.

 

 

 

 

 

 

Estonia since 1944: reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity.

Toim. Toomas Hiio, Meelis Maripuu, Indrek Paavle

Tallinn: Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2009, 718 lk.

Raamat on saadaval Eesti Mälu Instituudis.

Raamatule tuginev Max Jakobsoni komisjoni raport eesti keeles; inglise keeles; vene keeles.

 

 

 

Estonia 1940-1945: reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity.

Toim. Toomas Hiio, Meelis Maripuu and Indrek Paavle

Tallinn: Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2006, 1337 lk.

Raamat on saadaval Eesti Mälu Instituudis.

Raamatule tuginevad Max Jakobsoni komisjoni raportid eesti keeles (1940–1941; 1941–1944); inglise keeles (1940–1941; 1941–1944); vene keeles (1940-1941; 1941-1944).

 

 

 

 

Artiklid

 

Andmebaasid

  • Kommunismiohvrite andmebaas. Andmebaasi kantakse aastatel 1940-1991 Nõukogude Liidu okupatsioonivõimu poolt kohtuväliselt represseeritud või alusetult süüdimõistetud ning vastavalt Eesti Vabariigi seadusele kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta rehabiliteerimisele kuulunud isikud. Lisaks sisaldab andmebaas: vahetu kommunistliku terrori käigus hukkunud isikuid; kannatanuid, kes vangistusest või asumiselt vabanesid; küüditamisele kuulunuid, kuid keda ei küüditatud ja neid, kelle saatus on teadmata.
  • Kommunismipärand Eestis – digiarhiiv. Digiarhiiv sisaldab Eesti Muinsuskaitse Seltsi Arhiivi kommunismipärandit ja Eesti Sõjamuuseumi kommunismiperioodi puudutavaid materjale, mille hulka kuuluvad erinevad dokumendid ja helifailid. Uurimistööd lihtsustamiseks on siin kättesaadavad kõikide allikate loetelu ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi materjalide kasutusjuhend.
  • Rahvuskaaslased Saksa koonduslaagrites – andmebaas. Eesti Mälu Instituut koostas aastail 2013-2014 Eesti Rahvusarhiivi toel andmekogu Teise maailmasõja ajal 1941-1944 Poolas ja Saksamaal asunud koonduslaagritesse saadetud Eesti elanikest. Valminud andmebaas sisaldab Eesti Riigiarhiivis, Stutthofi koonduslaagri arhiivis ja Rahvusvahelises Otsimiskeskuses tuvastatud teavet.