23. augustil 2022 kell 16 toimub Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaalis rahvusvahelise totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeva tseremoonia, kus mälestatakse totalitaarsete režiimide ohvreid kõnedega ja palvusega.

Alates 1939. aastast kannatas Eesti 70 aasta jooksul üht või teist liiki poliitiliste repressioonide all. 2009. aastal võttis Euroopa Parlament vastu deklaratsiooni, millega kuulutas 23. augusti üleeuroopaliseks totalitarismi ohvrite mälestamise päevaks. Kuupäeva valik oli taotluslik: 23. augustil 1939. aastal sõlmisid Hitleri Saksamaa ja Stalini NSV Liit mittekallaletungilepingu, mille lisaprotokollidega jagasid diktaatorid Ida-Euroopa omavahel mõjusfäärideks. Saksamaa ja Nõukogude Liidu totalitaarsed režiimid olid vastutavad piirkonna rahvaste kannatuste eest aastatel 1939-1989; neist esimene kuue või seitsme aasta jooksul ning teine enam kui nelja aastakümne vältel. Siinkohal pole ajaloo mäletamisel mingisugust kaksipidimõistmist.

Mõlemad režiimid on võtnud üle territooriumid ja annekteeritud riikide rahvad allutanud räigele autoritaarsele korrale. Koguneme Maarjamäe memoriaali koduaeda mälestama totalitaarsete režiimide ohvreid.

KAVA:
15.45 – 16.00 Kogunemine
16.00 – 17.00 Mälestustseremoonia memoriaali „Koduaias“
Kõnelevad justiitsminister Lea Danilson-Järg,
Ukraina suursaadik Eestis H.E. Mariana Betsa,
SA Eesti Mälu Instituut juhatuse esimees Meelis Maripuu,
Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Arnold Aljaste.
Palvuse peab Tallinna praost Jaan Tammsalu.
Muusikalised vahepalad Marianne Leiburilt.
Pärgade asetamine.

Mälestuspäeval on paslik rõhutada vabaduse ja demokraatia pideva kaitsmise vajadust ning avaldada toetust Ukrainale, kes vaatamata Venemaa sõjalisele rünnakule tähistab 24. augustil iseseisvuspäeva. Sõjas olevat riiki ühendab Eestiga Nõukogude okupatsiooni ja terrori raske kogemus. Mitmed 20. sajandi kriitilisted sündmused, sealhulgas Ukraina ajaloo sõlmpunktid, on viimasel ajal langenud Venemaa inforünnakute alla. Eesti Mälu Instituudi koostatud näituse “Ukraina 20. sajandi kriisides” eesmärgiks on avardada meie inimeste teadmisi Ukraina ajaloost, toetada Ukrainat inforindel agressioonile vastuseismisel ja selgitada Venemaa inforünnakute tagamaid käimasolevas sõjas. Näitus annab ülevaate Ukraina riikluse arengust ja Ukraina ajaloo sõlmpunktidest, ühiskonna sovetiseerimisest, Molotovi-Ribbentropi pakti mõjust, Ukraina rahva võitlusest Teises maailmasõjas, Ukraina iseseisvumisest 1991. aastal ning Venemaa agressioonist.

Näitus on kättesaadav veebis (eesti, inglise ja vene keeles) ja üleval erinevates paikades üle Eesti:

– Tallinnas Eesti Mälu Instituudi ees, Tõnismägi 8 (eesti ja vene keeles);

– Tallinnas Vene saatkonna ees, Pikk 19 (eesti ja vene keeles);

– Tapa sõjaväelinnakus (eesti ja inglise keeles);

– Kohtla-Järve linnavalitsuse fuajees alates 03.-29.10. (eesti ja vene keeles).

Kõigil soovijatel on võimalus tellida Eesti Mälu Instituudist näitus ka endale sobivas kohas eksponeerimiseks.

Mälestuspäeva korraldavad Inimõiguste Instituut, Eesti Mälu Instituut, Eesti Memento Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu ning Justiitsministeerium.