Eesti Mälu Instituut tänab kõiki 2023. aastal rahvusvahelisel kommunismiteemaliste teadustööde konkursil osalenuid.

Teaduspublikatsiooni kategoorias osutus võitjaks Tomaž Ivešić tööga „Exchanging the “Progressive Experiences” in a Transnational Perspective: Nationality, Economy and Federalism in Yugoslavia and Czechoslovakia in the 1960s“ (“”Kogemuste vahetamine” rahvusüleses perspektiivis: rahvus, majandus ja föderalism 1960. aastate Jugoslaavias ja Tšehhoslovakkias”).

Avaldamata magistri- ja doktoritööde kategoorias võitis Ekaterina Pavlenko magistritöö “Range of Soviet citizens’ responses to WTO intervention in Czechoslovakia and its meaning to CPSU policy-making“ (“Nõukogude kodanike suhtumine WTO sekkumisele Tšehhoslovakkias ja selle mõju NLKP poliitikakujundamisele”).

Palju õnne võitjatele! Eesti Mälu Instituut võtab teiega peagi ühendust.

Täname kõiki osalejaid!

Ühtlasi on avatud kandideerimine 2024. aasta rahvusvahelise kommunismiteemaliste teadustööde konkursile! Lisainfo osalemise kohta leiab siin.