Leinapäeval, 14. juunil kell 13:30 toimub Maarjamäe lossi skulptuuride pargis Eesti Mälu Instituudi artiklikogumiku „Propaganda, sisseränne ja monumendid: vaateid Nõukogude võimu kinnistamise meetoditele Eestis 1950.–1980. aastatel“ esitlus. Pärast esitlust on võimalik osaleda leinapäeva mälestusüritusel kommunismiohvrite memoriaalis.

Esitlusel tutvustab värsket väljaannet raamatu toimetaja, Eesti Mälu Instituudi vanemteadur Meelis Saueauk. Eesti Mälu Instituudi uurimisjuht Toomas Hiio kõneleb nõukogudeaegsetest monumentidest.

Eesti Mälu Instituudi toimetiste 3. väljaandena ilmunud artiklikogumik võtab vaatluse alla mõned meetodid, mida sovetliku ühiskonnakorra kehtestamisel ja kujundamisel Eestis kasutati, sealhulgas info- ja migratsioonipoliitika, pseudo-rahvaesinduse komplekteerimine ning propagandatöö ajaloopoliitika valdkonnas. Viimane väljendus muu hulgas ka iseseisvusaegsete monumentide hävitamises ja uute rajamises. Seekordne artiklivalik astub sammu lähemale Nõukogude režiimi ideoloogiatöö köögipoolele, mille lahutamatu osa oli Eesti iseseisvusaegse ühiskondliku struktuuri ja teadvuse lõhkumine, mis kavatseti asendada sovetlike doktriinide vaimus kujundatud elukorraldusega.

Esitlusel on võimalik raamatut soetada soodushinnaga 15€. Artiklite kogumik on eesti ja inglise keeles.

NB! Halva ilma korral toimub üritus Maarjamäe lossi kaminasaalis.

Pärast esitlust on kõigil võimalik osaleda leinapäeva mälestustseremoonial ja -kontserdil Eesti kommunismiohvrite memoriaalis Maarjamäel. Kell 15:15 avatakse memoriaali mälestuskoridoris uued nimeplaadid ning kell 16:00–17:45 toimub Koduaia platsil mälestustseremoonia ja -kontsert.

Artiklikogumiku andis välja Tartu Ülikooli Kirjastus Eesti Mälu Instituudi toimetiste seeria 3. väljaandena, toimetajad Meelis Saueauk ja Meelis Maripuu.  

Lisainfo:

+372 6645039 

info@mnemosyne.ee

Päise foto: Eesti Ajaloomuuseum