Tallinna Maarjamäele rajatakse kommunismiohvrite memoriaal. 
2018. aastal avatakse Tallinnas Maarjamäel memoriaal kommunistliku režiimi repressioonide ohvritele. Memoriaali mälestusseinale kantakse teadaolevalt repressioonide käigus mõrvatud või hukkunud Eesti inimeste nimed koos nende sünni- ja surmaajaga. SA Eesti Mälu Instituut tegeleb ohvrite nimekirjade ja nende andmete korrastamisega ja on tänulik teie poolt tehtavate paranduste ja täienduste eest.
Käesoleva otsingu kaudu on teil võimalus kontrollida, kas teile teadaolev isik, kes Nõukogude repressioonide käigus (olles vanglas, laagris või küüditatuna asumispaigas) hukkus, on memoriaali andmebaasi kantud ning kas tema kohta käivad andmed on teie teadmiste kohaselt õiged. Kui teie hinnangul on esitatud andmetes vigu, teie poolt otsitav isik esineb erinevate nimekujude all korduvalt vms, siis palun informeerige meid sellest tagasiside vormi kaudu. Kui teie poolt otsitava isiku kohta andmeid üldse ei leidu, siis palun saatke meile tagasiside puuduva kirje kohta.
Palun kontrollige Teile teada olevate represseeritute nimesid ning kui vaja, saate kodulehe kaudu või e-kirja teel saata meile parandusi ja täiendusi.
Oleme paranduste ja täienduste eest väga tänulikud. Nendest on juba olnud suur abi hukkunute nimestiku koostamisel.

Kontrollige andmeid siin: memoriaal.ee

Alates  11.04.2018 on kodulehel memoriaal.ee võimalik tutvuda ja kontrollida lisaks terrori läbi hukkunutele ka kõikide teiste kannatanute nimesid: sealhulgas need, kes vangistusest või asumiselt vabanesid; need, kes kuulusid küüditamisele, kuid keda ei küüditatud ja need, kelle saatus on teadmata.

Tagasiside tõrgete korral kirjutage palun aadressil: memoriaal@mnemosyne.ee