Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu (Platform of European Memory and Conscience) nõuab Euroopa Ajaloo Maja püsinäituse muutmist ja selleteemalist laialdast arutelu.

Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu esitas kriitilise aruande Euroopa Parlamendi algatatud Euroopa ajaloo maja projekti kohta. Aruanne on valminud 2017. aasta augustis toimunud 19 riigi 9 eksperdi õppekülastuse tulemusena.

Aruandes järeldatakse, et Euroopa Ajaloo Maja ei esita Euroopa ajalugu adekvaatselt ei struktuuri, mõistete ega faktide tasandil. Selle asemel pakutakse külastatele ideoloogiliselt erapoolikut ja kaootilist narratiivi, milles on palju puudujääkide ja isegi võltsinguid. Puudub kandev idee ja olemasolevat varjutab kitsarinnaline marksismisugemetega kontseptsioon.

Aruanne täismahus