14. juuni on leinapäev, mil mälestame rohkem kui 10 000 juuniküüditamise ohvrit ning kõiki Nõukogude okupatsioonivõimude tegevuse läbi hukkunud Eesti inimesi. Kõik on oodatud osalema leinapäeva mälestusüritustel! Väärtustame vabadust ja inimlikkust! 

Kell 16.00-17.45 toimub kommunismiohvrite memoriaalis Maarjamäel mälestuskontsert ja -tseremoonia. Kõnelevad Vabariigi President, Riigikogu esimees, justiitsminister, Läti Vabariigi suursaadik, represseeritute ning noorte esindajad. Toimub palvus ja igaüks saab asetada memoriaalile lilli, pärgi ja küünlaid.

Kell 17.00 järgneb tseremooniale vabaõhukontsert. Lauljad Ott Lepland ja Liisi Koikson esitavad armastatud eesti laule, teiste seas „Eesti muld ja Eesti süda“, „Ilus oled, isamaa“, „Mis maa see on“, „Ärkamise aeg“.

Kontrolli oma sugulaste andmeid ning edasta uut teavet Eesti Mälu Instituudi hallatavas e-memoriaalis: www.memoriaal.ee

Varahommikust kuni hilisõhtuni meenutab Tallinnas Vabaduse väljakul avatud „Pisarate vagun” eesti luuletajate loomingu toel 80 aasta möödumist juuniküüditamisest.

Jüri Üdi, Marie Underi, Henrik Visnapuu, Kalju Lepiku ja Thavet Atlase luuletustes kajastuvad küüditamine, sellega seotud traumad ning küüditamisohvrite mälestamine läbi aastakümnete ja erinevate olude nii kodu- kui ka välis-Eestis. Luuletusi esitavad virtuaalselt näitlejad Helena Maria Reisner, Merle Palmiste, Kaspar Velberg ja Rein Oja. Muusikalisi meenutusi esitab Toomas Lunge.

Eesti Mälu Instituut kuulutab välja foto- ja videovõistluse „Eesti mälumajakad“ parimad tööd. Võistluse raames kutsus instituut üles jäädvustama Nõukogude repressioonidega seotud mälestuspaiku üle Eestimaa.

Leinapäeval mälestab Eesti kõiki Nõukogude okupatsioonivõimude poolt represseeritud ja okupatsioonivõimude tegevuse läbi hukkunud inimesi. Eesti kaotas okupatsioonivõimu terrori, võõrriikide alustatud sõja ja põgenemiste tagajärjel ligi 200 000 inimest, iga viienda oma veidi üle miljonist elanikust.

Mälestuspäeva korraldavad Inimõiguste Instituut, Eesti Mälu Instituut, Justiitsministeerium, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu, Eesti Memento Liit ning represseeritute mälestusorganisatsioonid.

 

Infoallikad:

Portaal kommunismikuritegudest: www.communistcrimes.org/et

Suulise ajaloo portaal Kogu Me Lugu: www.kogumelugu.ee

Inimõiguste Instituudi koduleht: www.humanrightsestonia.ee

Vabamu koduleht: www.vabamu.ee