Laupäeval, 30. septembril, on 100. sünniaastapäev Soome diplomaadil, poliitikul ja ajakirjanikul Max Jakobsonil (1923–2013).

Jakobson oli lisaks muule ka 1998. aastal president Lennart Meri poolt kokku kutsutud Inimsusvastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni (tuntud ka kui Max Jakobsoni komisjon) esimees, mis uuris Saksamaa ja Nõukogude Liidu okupatsioonide ajal Eesti territooriumil toime pandud inimsusvastaseid kuritegusid.

Max Jakobsoni komisjon lõpetas tegevuse 2008. aastal, kuid peagi jätkas komisjoni alustatud teadustööd vastloodud Eesti Mälu Instituut, minnes komisjoni uurimistööle seatud raamidest kaugemale. Nii kogub Instituut lisaks Eestis Nõukogude okupatsiooni ajal toime pandud inimsusvastastele kuritegudele andmeid ka inimõiguste rikkumise kohta.

Jakobsoni egiidi all valminud uurimistöö ingliskeelne versioon nüüd kättesaadav ka Eesti Mälu Instituudi kodulehel.

Samal teemal: Toomas Hiio “Lennart Meri pakkus Max Jakobsonile ametit, millest ei saanud keelduda”

Päise foto: Teemu Rajala