Eesti Mälu Instituudi läbiviidud noorte kirjandivõistlusel „Kommunistliku režiimi mõju minu suguvõsale ja läbi selle minule“ osalenute seast on välja valitud parimad.

Eesti Mälu Instituudi korraldatud kommunismiohvrite mälestusele pühendatud kirjandivõistlusele saabus 30 kirjatööd. Töid hindas komisjon, kuhu kuulusid Eesti Mälu Instituudist uurimisjuht Toomas Hiio, vanemteadurid Peeter Kaasik ja Olev Liivik, kommunismiohvrite memoriaali andmehaldur Heldin Allik ja teadur-projektijuht Eli Pilve. Instituudiväliselt hindasid töid kirjanik Enn Nõu, ajakirja Akadeemia toimetaja Mart Orav ning mitmetes väljaannetes tegev ajakirjanik Silja Paavle. Töid hinnati anonüümselt ning parimaks osutusid:

Terke Kram Tallinna Reaalkoolist,
Aurelia Elenora Kristjohann Viljandi Gümnaasiumist,
Jan Kalevi Sihvola Tallinna 21. Koolist.

Kõigile kirjandivõistlusel osalenutele korraldas instituut 14. juuni leinapäeval väljasõidu mälupaikadesse Tallinnas, mille raames külastati nii Patarei vanglat kui Pagari tänava konge, kommunismiohvrite memoriaali Maarjamäel ja Scheeli krundi massimõrvapaika. Kolm parimat sõidavad teemakohasele eksursioonile Peterburi, mida aitab koha peal läbi viia Venemaa inimõigusteorganisatsioon Memorial.

Palju õnne võitjatele ning suur tänu kõigile osalejatele!