Eesti Mälu Instituut ja ajaleht Postimees kuulutavad välja märtsiküüditamise mälestuspäevale pühendatud kirjavõistluse “Kiri küüditatule” noortele vanuses 15 kuni 21 eluaastat. Töid võetakse vastu kuni 11. märtsini. Parimatele on auhinnaks ajalooreis Baltikumis.

1949. aasta märtsis küüditas Nõukogude okupatsioonivõim vägivaldselt Eestist Siberisse üle 20 000 inimese. Nende seas oli tuhandeid lapsi ja vanureid. Enamikul küüditatuist õnnestus aastate pärast siiski Eestisse tagasi pöörduda, kuid paljud surid ebainimlike tingimuste tõttu teel Siberisse või asumisel. Küüditamise tõttu kannatanuid inimesi ei tohi unustada.

Meie rahvast raputanud traagilisest märtsiküüditamisest möödub 25. märtsil 75 aastat. Igal aastal korraldavad Eesti Mälu Instituut ja ajaleht Postimees märtsiküüditamise mälestuspäevale pühendatud kirjavõistluse “Kiri küüditatule” noortele vanuses 15 kuni 21 eluaastat.

Osalemiseks tuleb kirjutada kiri olevikust minevikku. Kirja saajaks on nõukogude võimu poolt 1949. aastal kodumaalt Siberisse saadetud sugulane või kaasmaalane, kes ei tea, mis teda ees ootab ja kuidas Eesti elu edasi läheb. Tema püüab vaid Siberi karmides tingimustes ellu jääda. Sina aga tead, kas ta kunagi vabastatakse või mis saab tema perekonnast, kodumaast ja kogu Euroopast.

Milliste mõtete ja tunnetega pöörduksid kirja saaja poole? Mida jutustaksid talle Eesti ajaloost, arengust ning tulevikust?

Kuidas kirjutada?

Kirjutada võib küüditatud sugulasele, kelle elulugu sa vähemalt üldiselt tunned või mõnele inimesele, kelle looga oled muul moel tuttav. Soovi korral võid oma kirja saata ka “tundmatule küüditatule”, kes ei oska seda oodatagi. Räägi kirjasaajale sellest, mis saab Eestist 20. sajandil, avalda lootust tuleviku osas ning informeeri teda oleviku sündmustest.

Võid jutustada nii oma ajalooteadmiste kui ka pereloo põhjal. Julgustame õpilasi rääkima ka oma vanavanemate ja sugulaste-tuttavatega, et saada juurde isiklikke mälestusi ja mõtteainet analüüsiks, kuidas Nõukogude režiim on meie lähedaste elu nii füüsiliselt kui ka vaimselt mõjutanud. Kasutada võib muidki abistavaid materjale, näiteks videomälestuste portaali (otsingusse sisestada „märtsiküüditamine“). Nõukogude võimu ohvrite saatust saab kontrollida Eesti kommunismiohvrite e-memoriaalist.

Kuhu ja kuidas saata?

Kiri peaks olema vormistatud isikliku pöördumisena ja mitte pikemalt kui 6000 tähemärki (koos tühikutega). Kirjutada tuleb eesti keeles. Tööde esitamise tähtaeg 11.03.2024. Kirju oodatakse e-posti aadressile konkurss@mnemosyne.ee.

NB! Kirjale tuleb lisada kirjutaja ees- ja perekonnanimi, vanus, e-posti aadress, telefoninumber, kooli ning vajadusel juhendaja või nõustaja nimi.

Auhind

Parimad tööd avaldatakse koos autori nimega Postimehes. Töid hindab Eesti Mälu Instituudi ja Postimehe žürii.

Tulemused selguvad 25. märtsil – märtsiküüditamise mälestuspäeval. Parimatele on auhinnaks ajalooreis Baltikumis. Lisaks sellele on auhinnafondis põnevad raamatud.

Parimate tööde välja kuulutamine toimub auhinnaüritusel, millest teavitatakse kõiki osalejaid eelnevalt.

Rohkem infot leiab meie kodulehel: https://mnemosyne.ee/kirjandivoistlus/