PRESSITEADE

Eesti Mälu Instituut, 21.09.2018

Eesti Mälu Instituut allkirjastas Riigi Kinnisvara aktsiaseltsiga lepingu, mille kohaselt tehakse külastamiskõlblikuks ja hakatakse kasutama ajutise näituse tarbeks pikalt suletud olnud Patarei vangla ruume. Näitus hakkab paiknema Patarei idatiiva esimesel ja teisel korrusel ning see avatakse järgmise aasta kevadel.

Eesti Mälu Instituudi teadur-kuraator Martin Andrelleri sõnul saavad kõik soovijad tutvuda ajutisel näitusel hoone sündmusrohke ajalooga läbi kommunistliku ja natsionaalsotsialistliku terrorirežiimi, tunnetada vangla atmosfääri ja saada detailsemaid teadmisi kommunistlikust terrorist.

„Eksponeerime Patareisse plaanitava muuseumi ideekonkursi töid ja näitust “Kommunism ja terror”, mis valmib koostöös rahvusvaheliste partneritega. Samuti on koostamisel näitus, mis läbi vangilaagrites tehtud fotode räägib nende autori August Ruubeni saatusest ja seosest Patareiga. Teeme koostööd Okupatsioonide ja Vabaduse Muuseumiga Vabamu ja teiste muuseumitega,” ütles Andreller.

„Patarei on arhitektuuripärl, mis sümboliseerib XX sajandi totalitaarsete režiimide kuritegusid, kuna okupatsioonivõimud vangistasid ja tapsid seal poliitilisi vange. Kahjuks on hoone praegu viletsas seisus. Käivitatud on töö, mis peaks tipnema vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele kommunismikuritegusid ja ideoloogiat käsitleva rahvusvahelise muuseumi rajamisega hoone idatiiba. See kujuneks suure missiooniga haridusasutuseks. Avatav ajutine näitus on oluline verstapost selle idee elluviimisel ja Patarei taasavamisel rahvale,“ lisas Martin Andreller.

Eesti Mälu Instituut kutsub kõiki, kel on veel säilinud kas nende endi või lähedaste dokumente, fotosid jms, mis seondub Patarei ja vangilaagrite temaatikaga endast märku andma ja panustama nii ajalooharidusse. Kirjutada saab siia: info@mnemosyne.ee.

Näitus „Kommunism ja terror“ valmib koostöös Läti Okupatsioonide muuseumi, Leedu Genotsiidiohvrite muuseumi, Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei Diktatuuri Uurimise Sihtasutuse ja Poola Rahvusliku Mälu Instituudiga.

Patareisse rajatava Rahvusvahelise Kommunismiohvrite Mälestusmuuseumi algatuse koduleht: http://communismvictimsmuseum.com

Muuseumi algatuse tutvustusvideo: https://vimeo.com/252527639