Patarei vangla värvus Eesti Mälu Instituudi algatusel märtsiküüditamise aastapäeval 25. märtsil Ukraina lipu värvidesse, mälestamaks Venemaa agressiooni ohvreid Ukrainas ning tuletamaks meelde, et Eestit ühendab Ukrainaga Nõukogude okupatsiooni ja terrori raske kogemus.

Eesti Mälu Instituut rajab Patareisse Eesti riigi toel 2026. aastaks rahvusvahelise kommunismiohvrite mälestusmuuseumi, kus leiavad kajastust muuhulgas ka Nõukogude massirepressioonid ukraina rahva vastu.

Fotod: Marko Poolamets/Eesti Mälu Instituut