Publikatsioonid

Toimetised

Eesti Mälu Instituudi toimetised 3 (2021): Propaganda, sisseränne ja monumendid: vaateid Nõukogude võimu kinnistamise meetoditele Eestis 1950.–1980. aastatel

Toim. Meelis Saueauk ja Meelis Maripuu

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2022, 240 lk.

Eesti Mälu Instituudi toimetiste 3. väljaandena ilmunud artiklikogumik võtab vaatluse alla mõned meetodid, mida sovetliku ühiskonnakorra kehtestamisel ja kujundamisel Eestis kasutati, sealhulgas info- ja migratsioonipoliitika, pseudo-rahvaesinduse komplekteerimine ning propagandatöö ajaloopoliitika valdkonnas. Viimane väljendus muu hulgas ka iseseisvusaegsete monumentide hävitamises ja uute rajamises. Seekordne artiklivalik astub sammu lähemale Nõukogude režiimi ideoloogiatöö köögipoolele, mille lahutamatu osa oli Eesti iseseisvusaegse ühiskondliku struktuuri ja teadvuse lõhkumine, mis kavatseti asendada sovetlike doktriinide vaimus kujundatud elukorraldusega.

Artiklite kogumik on eesti ja inglise keeles.

Raamat on peagi saadaval Tartu Ülikooli kirjastuses.

Eesti Mälu Instituudi toimetised 2 (2019): Toimik „Priboi“. Artikleid ja dokumente 1949. aasta märtsiküüditamisest

Toim. Meelis Saueauk ja Meelis Maripuu

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020, 536 lk.

Märtsiküüditamine ehk operatsioon “Priboi” oli NSV Liidu sõjajärgsete aastate kõige massilisem küüditamisoperatsioon, mis haaras kogu Baltikumi. Operatsiooni eesmärk oli likvideerida vastupanu sovetiseerimisele maapiirkondades. Raamat sisaldab Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi salatoimiku “Priboi” terviktõlget, aga ka teisi operatsiooni korraldamisega seotud dokumente. Lisaks sisaldab kogumik seitset artiklit märtsiküüditamise eri tahkudest.

Raamat on saadaval Tartu Ülikooli kirjastuses.

Proceedings of the Estonian Institute of Historical Memory 1 (2018) = Eesti Mälu Instituudi toimetised 1 (2018): Sovetisation and Violence: The Case of Estonia.

Toim. Meelis Saueauk ja Toomas Hiio

Eesti Mälu Instituudi teadurite ja instituudiga seotud ajaloolaste inglisekeelne artiklite kogumik, mis temaatiliselt keskendub 1940ndate teise poole ja 1950ndate alguse repressioonidele, sovetiseerimisele ja poliitilisele terrorile. Mõned publitseeritud artiklitest on eesti keeles avaldatud juba varasemalt.

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018, 336 lk.

Raamat on saadaval Tartu Ülikooli kirjastuses.

Muud publikatsioonid

Am Rad der Geschichte drehen. Die Aktion „Verwüstung“ des MfS gegen die Bundesrepublik Deutchland

Daniel R. Bonenkamp

Raamatu aluseks olev käsikiri võitis 2021. aastal Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelise teadustööde konkursi varem avaldamata tööde kategoorias ja publitseeriti koostöös Tartu Ülikooli Kirjastusega Eesti Mälu Instituudi teadustööde sarja Uurimusi totalitarismi ajaloost esimese raamatuna.

NSV Liidu riikliku terrori soome-ugri ohvrinimekirja raamat. Eestlased

Финно-угорский мартиролог жертв государственного террора в СССР. Эстонцы

Koost. Nikolai Antonov, toim. Vladimir Abramov
Tallinn: Eesti Mälu Instituut, 2022
Kogumikus on venekeelsed kirjed 8517 Venemaa aladel elanud eestlase kohta, kellest enamus langes repressioonide ohvriks Suure terrori aastatel 1937–1938. Lisaks on kogumikus toimetaja eessõna ja Eli Pilve artikkel „Eestlased Venemaal ja Suur terror“ eesti ja vene keeles.
Represseeritute andmed on eeskätt järgmised: nimi, sünniaeg ja -koht, arreteerimise aeg ja koht, süüdistuse formaalne alus, otsus (mahalaskmine, vangistus), amet ning allikas.
Raamatu ostusoovi korral kirjutage palun e-posti aadressile info@mnemosyne.ee. Hind on 24 eurot (kaks köidet).

Indrek Paavle. Võimu meelevallas. Valitud artiklid 

2015. aastal traagiliselt hukkunud ühe Eesti väljapaistvama ajaloolase Indrek Paavle (1970-2015) mälestuskogumikku on tema head sõbrad ja kolleegid koondanud autori 22 teaduslikku ja populaarteaduslikku kirjatööd aastatest 1996 kuni 2015. Viimased moodustavad kaalukama ja parima osa tema lühematest teadustöödest. Valdavalt on tegemist kordustrükkidega, kuid teos sisaldab eestikeelsele lugejale ka uut materjali, sest esmatrükis inglise keeles avaldatud uurimused on nüüd avaldatud eestikeelsete käsikirjade järgi.

Tegemist on kasuliku kogumikuga Eesti lähiajalugu uuriva ajaloolase töölaual ja väärt lugemisega igale ajaloohuvilisele.

Raamatut on võimalik soetada Rahvusarhiivi e-poest, Apollo e-poest ja Rahva Raamatu e-poest.

Rahvusarhiiv, Tartu: 2020, 711 lk.

Eesti Kommunismiohvrite Memoriaal 

2018. aasta 23. augustil avati Tallinnas Maarjamäel Eesti kommunismiohvrite memoriaal, kus põimuvad mälestused, ajalugu ja arhitektuur. Kahe aastaga on see muutunud lahutamatuks osaks meie mälestamiskultuurist.
Memoriaal pälvis 2019. aastal Eesti aasta rajatise tiitli ja Kultuurkapitali hea avaliku ruumi aastapreemia.

Rikkalikult illustreeritud album (fotode põhiautor Arne Maasik) avab erinevaid vaateid memoriaalile ning antakse lühiülevaade kommunistliku režiimi kuritegudest Eestis ning Maarjamäe mälestusala kujunemisest.

Raamatut on võimalik soetada Rahva Raamatust.

Eesti Mälu Instituut: 2020, 96 lk.

Kommunism on vangla. Patarei näituseala 

Ajaloolises Patarei kindluses vangistas Nõukogude Liidu kommunistlik režiim (Eestis 1940-1941, 1944-1991) ideoloogilisel ettekäändel süütuid inimesi. Patarei vangla on üks sadadest kohtadest üle maailma, kus kommunistlikud režiimid ideoloogilistel põhjustel inimesi vangistasid, piinasid ja tapsid. Totalitaarset ideoloogiat ja selle rakendamist tutvustava näituseala „Kommunism on vangla“ brožüür hoiatab sääraste ideede ohtlikkuse eest ning tuletab meelde inimväärikuse ja vabaduse väärtust.

Brožüüri on võimalik soetada Patarei näituseala piletikassast.

Eesti Mälu Instituut: 2020, 41 lk.

Before Tito: The Communist Party of Yugoslavia during the Great Purge (1936–1940)

Autor: Stefan Gužvica

Käsikiri võitis 2018. aasta Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelisel teadustööde konkursil varem ilmumata tööde kategoorias ja avaldati koostöös Tallinna Ülikooli Kirjastusega sarjas ACTA Universitatis Tallinnensis.

Raamat on saadaval Tallinna Ülikooli Kirjastuses.

Isikute lühiandmed Eesti kommunismiohvrite memoriaalile 1940-1991: kommunismiohvrite nimekiri memoriaalil 23.08.2018.

Toim. Meelis Maripuu

Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo; Eesti Mälu Instituut, 2018, 240 lk.

Raamat ei ole saadaval.

Purjetamine vabadusse: eestlaste uskumatu mereretk üle Atlandi

Autor: Voldemar Veedam

Tallinn: Unitas; Eesti Mälu Instituut, 2017, 333 lk.

Raamat on saadaval inglise ja soome keeles.

Historical memory versus communist identity: proceedings of the conference “The shaping of identity and personality under communist rule : history in the service of totalitarian regimes in Eastern Europe”, Tallinn, 9-10 June 2011.

Toim. Meelis Saueauk

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014, 164 lk.

Raamat on saadaval OAPENis.

The power of freedom: Central and Eastern Europe after 1945

Autor: Mart Laar

Tallinn: Sihtasutus Unitas, 2010, 272 lk.

E-raamat on saadaval Rahva Raamatus.

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni (Max Jakobsoni komisjoni) raportid

Nõukogude okupatsioon 1940-1941: eesti keeles (1940-1941); inglise keeles (1940-1941); vene keeles (1940-1941).

Saksa okupatsioon 1941-1944: eesti keeles (1941-1944); inglise keeles (1941-1944); vene keeles (1941-1944).

Nõukogude okupatsioon alates aastast 1944: eesti keeles (1944-…); inglise keeles (1944-…); vene keeles (1944-…).

Estonia since 1944: reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity.

Toim. Toomas Hiio, Meelis Maripuu, Indrek Paavle

Tallinn: Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2009, 718 lk.

Raamat on saadaval Eesti Mälu Instituudis.

Estonia 1940-1945: reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity.

Toim. Toomas Hiio, Meelis Maripuu and Indrek Paavle

Tallinn: Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2006, 1337 lk.

Raamat on saadaval Eesti Mälu Instituudis.

Artiklid