Publikatsioonid

Toimetised

Eesti Mälu Instituudi toimetised 2 (2019): Toimik „Priboi“. Artikleid ja dokumente 1949. aasta märtsiküüditamisest

Toim. Meelis Saueauk ja Meelis Maripuu

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020, 536 lk.

Märtsiküüditamine ehk operatsioon “Priboi” oli NSV Liidu sõjajärgsete aastate kõige massilisem küüditamisoperatsioon, mis haaras kogu Baltikumi. Operatsiooni eesmärk oli likvideerida vastupanu sovetiseerimisele maapiirkondades. Raamat sisaldab Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi salatoimiku “Priboi” terviktõlget, aga ka teisi operatsiooni korraldamisega seotud dokumente. Lisaks sisaldab kogumik seitset artiklit märtsiküüditamise eri tahkudest.

Raamat on saadaval Tartu Ülikooli kirjastuses.

 

 

 

 

Proceedings of the Estonian Institute of Historical Memory 1 (2018) = Eesti Mälu Instituudi toimetised 1 (2018): Sovetisation and Violence: The Case of Estonia.

Toim. Meelis Saueauk ja Toomas Hiio

Eesti Mälu Instituudi teadurite ja instituudiga seotud ajaloolaste inglisekeelne artiklite kogumik, mis temaatiliselt keskendub 1940ndate teise poole ja 1950ndate alguse repressioonidele, sovetiseerimisele ja poliitilisele terrorile. Mõned publitseeritud artiklitest on eesti keeles avaldatud juba varasemalt.

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018, 336 lk.

Raamat on saadaval Tartu Ülikooli kirjastuses.

 

 

 

 

Muud publikatsioonid

Indrek Paavle. Võimu meelevallas. Valitud artiklid 

2015. aastal traagiliselt hukkunud ühe Eesti väljapaistvama ajaloolase Indrek Paavle (1970-2015) mälestuskogumikku on tema head sõbrad ja kolleegid koondanud autori 22 teaduslikku ja populaarteaduslikku kirjatööd aastatest 1996 kuni 2015. Viimased moodustavad kaalukama ja parima osa tema lühematest teadustöödest. Valdavalt on tegemist kordustrükkidega, kuid teos sisaldab eestikeelsele lugejale ka uut materjali, sest esmatrükis inglise keeles avaldatud uurimused on nüüd avaldatud eestikeelsete käsikirjade järgi.

Tegemist on kasuliku kogumikuga Eesti lähiajalugu uuriva ajaloolase töölaual ja väärt lugemisega igale ajaloohuvilisele.

Raamatut on võimalik soetada Rahvusarhiivi e-poest, Apollo e-poest ja Rahva Raamatu e-poest.

Rahvusarhiiv, Tartu: 2020, 711 lk.

 

Eesti Kommunismiohvrite Memoriaal 

2018. aasta 23. augustil avati Tallinnas Maarjamäel Eesti kommunismiohvrite memoriaal, kus põimuvad mälestused, ajalugu ja arhitektuur. Kahe aastaga on see muutunud lahutamatuks osaks meie mälestamiskultuurist.
Memoriaal pälvis 2019. aastal Eesti aasta rajatise tiitli ja Kultuurkapitali hea avaliku ruumi aastapreemia.

Rikkalikult illustreeritud album (fotode põhiautor Arne Maasik) avab erinevaid vaateid memoriaalile ning antakse lühiülevaade kommunistliku režiimi kuritegudest Eestis ning Maarjamäe mälestusala kujunemisest.

Raamatut on võimalik soetada Rahva Raamatust.

Eesti Mälu Instituut: 2020, 96 lk.

 

Kommunism on vangla. Patarei näituseala 

Ajaloolises Patarei kindluses vangistas Nõukogude Liidu kommunistlik režiim (Eestis 1940-1941, 1944-1991) ideoloogilisel ettekäändel süütuid inimesi. Patarei vangla on üks sadadest kohtadest üle maailma, kus kommunistlikud režiimid ideoloogilistel põhjustel inimesi vangistasid, piinasid ja tapsid. Totalitaarset ideoloogiat ja selle rakendamist tutvustava näituseala „Kommunism on vangla“ brožüür hoiatab sääraste ideede ohtlikkuse eest ning tuletab meelde inimväärikuse ja vabaduse väärtust.

Brožüüri on võimalik soetada Patarei näituseala piletikassast.

Eesti Mälu Instituut: 2020, 41 lk.

 

 

Before Tito: The Communist Party of Yugoslavia during the Great Purge (1936–1940)

Autor: Stefan Gužvica

Käsikiri võitis 2018. aasta Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelisel teadustööde konkursil varem ilmumata tööde kategoorias ja avaldati koostöös Tallinna Ülikooli Kirjastusega sarjas ACTA Universitatis Tallinnensis.

Raamat on saadaval Tallinna Ülikooli Kirjastuses.

 

 

 

 

 

Isikute lühiandmed Eesti kommunismiohvrite memoriaalile 1940-1991: kommunismiohvrite nimekiri memoriaalil 23.08.2018.

Toim. Meelis Maripuu

Tallinn: Eesti Represseeritute Registri Büroo; Eesti Mälu Instituut, 2018, 240 lk.

Raamat ei ole saadaval.

 

 

 

 

 

Purjetamine vabadusse: eestlaste uskumatu mereretk üle Atlandi

Autor: Voldemar Veedam

Tallinn: Unitas; Eesti Mälu Instituut, 2017, 333 lk.

 

 

 

 

 

 

Historical memory versus communist identity: proceedings of the conference “The shaping of identity and personality under communist rule : history in the service of totalitarian regimes in Eastern Europe”, Tallinn, 9-10 June 2011.

Toim. Meelis Saueauk

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014, 164 lk.

Raamat on saadaval OAPENis.

 

 

 

 

 

The power of freedom: Central and Eastern Europe after 1945

Autor: Mart Laar

Tallinn: Sihtasutus Unitas, 2010, 272 lk.

E-raamat on saadaval Rahva Raamatus.

 

 

 

 

 

 

Estonia since 1944: reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity.

Toim. Toomas Hiio, Meelis Maripuu, Indrek Paavle

Tallinn: Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2009, 718 lk.

Raamat on saadaval Eesti Mälu Instituudis.

Raamatule tuginev Max Jakobsoni komisjoni raport eesti keeles; inglise keeles; vene keeles.

 

 

 

Estonia 1940-1945: reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity.

Toim. Toomas Hiio, Meelis Maripuu and Indrek Paavle

Tallinn: Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2006, 1337 lk.

Raamat on saadaval Eesti Mälu Instituudis.

Raamatule tuginevad Max Jakobsoni komisjoni raportid eesti keeles (1940–1941; 1941–1944); inglise keeles (1940–1941; 1941–1944); vene keeles (1940-1941; 1941-1944).

 

 

 

 

Artiklid

 

Andmebaasid

  • Kommunismiohvrite andmebaas. Andmebaasi kantakse aastatel 1940-1991 Nõukogude Liidu okupatsioonivõimu poolt kohtuväliselt represseeritud või alusetult süüdimõistetud ning vastavalt Eesti Vabariigi seadusele kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta rehabiliteerimisele kuulunud isikud. Lisaks sisaldab andmebaas: vahetu kommunistliku terrori käigus hukkunud isikuid; kannatanuid, kes vangistusest või asumiselt vabanesid; küüditamisele kuulunuid, kuid keda ei küüditatud ja neid, kelle saatus on teadmata.
  • Kommunismipärand Eestis – digiarhiiv. Digiarhiiv sisaldab Eesti Muinsuskaitse Seltsi Arhiivi kommunismipärandit ja Eesti Sõjamuuseumi kommunismiperioodi puudutavaid materjale, mille hulka kuuluvad erinevad dokumendid ja helifailid. Uurimistööd lihtsustamiseks on siin kättesaadavad kõikide allikate loetelu ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi materjalide kasutusjuhend.
  • Rahvuskaaslased Saksa koonduslaagrites – andmebaas. Andmekogu Teise maailmasõja ajal 1941-1944 Saksamaal ja okupeeritud Poolas asunud koonduslaagritesse saadetud Eesti elanikest. Tööd andmekoguga alustasid 2007-2008 Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arhiivinduse osakonna ja Eesti Mälu Instituudi töötajad ning selle viis lõpule 2013-2014 Eesti Mälu Instituut. Valminud andmebaas sisaldab Eesti Riigiarhiivis, Stutthofi koonduslaagri arhiivis ja Rahvusvahelises Otsimiskeskuses tuvastatud teavet. Uurimistööd on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium ja Rahvusarhiiv Rahvuskaaslaste programmi raames.