Eesti Mälu Instituut kutsub Teid koos kaaslastega võtma osa rahvusvahelise totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeva tseremooniast 23. augustil 2021 kell 16 Eesti kommunismiohvrite memoriaalis Maarjamäel.

23. augustil 1939 allkirjastasid natsionaalsotsialistlik Saksamaa ja kommunistlik NSV Liit pakti, mille salaprotokollidega jagati Euroopa mõjusfäärideks, luues eeldused Teise maailmasõja puhkemiseks, mitme iseseisva riigi okupeerimiseks ja massirepressioonide laienemiseks.

Mälestustseremoonial kõnelevad justiitsminister Maris Lauri, Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Arnold Aljaste ja Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Meelis Maripuu. Mälestuspalvuse peab peapiiskop emeeritus Andres Põder. Igaühel on võimalus asetada memoriaalile pärg või lillekimp.

Enne tseremooniat kell 15.50 asetavad ohvitseride mälestusmärgile pärja Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ja Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

Eesti Mälu Instituut avab 18. augustil Tammsaare pargis Tallinnas näituse vastupanust Nõukogude võimule Eestis 1940-1991. Näitus valmib ka e-kujul eesti, inglise ja vene keeles ning see tehakse kättesaadavaks portaalis communistcrimes.org.

Kui Teil on soovi anda Eesti Mälu Instituudile infot represseeritute saatuse kohta, siis palun külastage e-memoriaali andmebaasi ja kirjutage meile e-posti aadressil memoriaal@mnemosyne.ee.

Mälestuspäeva korraldavad Inimõiguste Instituut, Eesti Mälu Instituut, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu, Eesti Memento Liit, represseeritute mälestusorganisatsioonid ning Justiitsministeerium.

NB! Memoriaalis viibides palume hoida teiste inimestega vähemalt kahemeetrist distantsi.

Eesti Mälu Instituut

info@mnemosyne.ee

www.mnemosyne.ee