Eesti Mälu Instituut koostöös Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutavad välja kirjandivõistluse gümnaasiumiõpilastele teemal “Kui sa hukkad ühe elu, sa purustad terve maailma. Kui sa päästad ühe elu, sa päästad terve maailma” (Talmud).

Kutsumaks gümnaasiumiastme õpilasi väljendama oma isiklikke mõtteid seoses Teise maailmasõja eel ja ajal toimunud juudivastase terrori ja sellega seonduvaga ootame võistlustöid mahuga 6000–8000 tähemärki (koos tühikutega) aadressile eli.pilve@mnemosyne.ee 10. jaanuarini 2021. Võistlustööde kvalifitseerumiseks tuleb need varustada õpilase nime, e-posti aadressi, telefoninumbri ja kooli nimega. Kirjandi võib kirjutada kooli õppekeeles.

Parimate tööde väljakuulutamine toimub 27. jaanuaril, millest teavitatakse kõiki osalejaid eelnevalt. Koos eelmise aasta kirjandivõistluse parimatega sõidavad kolme väljapaistvaima teksti autorid reisivõimaluste taastudes suvisel koolivaheajal õppereisile Auschwitzi memoriaalmuuseumisse Poolas.

Kirjandiks mõtteid kogudes soovitame õpilastel tutvuda õppematerjaliga “Holokaust“.