Eestis baseeruvad Ühendkuningriigi sõdurid korrastavad 23. aprillil, veteranipäeval, koos Eesti Mälu Instituudi meeskonnaga endise Patarei vangla ümbrust ja sisemust, kus mai keskel avatakse ainulaadne näituseala „Kommunism on vangla“.

„Sõdurid Tapal paiknevast kuninga husaaride lahingugrupist (the King’s Royal Hussars) aitavad Patarei merekindluses teha erinevaid töid, et kindlustada ehitise turvalisus, korrastada hooneid ja nende ümbrust ning muuta kompleks avatumaks ja tulevastele külastajatele kergemini ligipääsetavaks,“ ütles lahingugrupi pressiesindaja.

„Sellel peaaegu kakssada aastat tagasi ehitatud Euroopa arhitektuuripärandisse kuuluval kompleksil on keeruline ja ainulaadne ajalugu ning NATOt esindavatel Briti sõduritel on suur au koostöös Eesti partneritega täita nii olulist rolli selle harukordse koha säilitamisel,“ lisas ta.

Instituudi teavituse ja koostöö valdkonna juhi Sergei Metlevi sõnul on tegemist märgilise ühistegevusega, millega Eesti liitlased annavad panuse tulevase Rahvusvahelise Kommunismiohvrite Mälestusmuuseumi esimese etapi valmimisse ning millega rõhutatakse Eesti-Briti sidemete ajaloolist tähtsust.

„Briti mereväe sekkumine Vabadussõtta noore Eesti Vabariigi poolel andis otsustava tõuke meie riigi kuulumisele Lääne väärtusruumi, mille alternatiiviks oli Lenini kommunistlik diktatuur. Tänavu veteranipäeval aitavad Briti armee sõdurid valmistada ette ajalooliselt väärtuslikus Patarei vanglas näituseala, mis tutvustab hoone ajalugu ja kommunistlike režiimide kuritegusid Eestis ja maailmas, teenides Eesti ning rahvusvahelise avalikkuse harimise eesmärki. Oleme tänulikud Briti armeele ja suursaadikule abikäe eest,“ ütles Metlev.

Ehtsa vanglainterjööriga Patarei näituseala „Kommunism on vangla“ hõlmab Patarei idatiiva ligi 1200 ruutmeetrit ning see avatakse rahvale 15. mail 2019. Tulevikus luuakse sinna mastaapsem Rahvusvaheline Kommunismiohvrite Mälestusmuuseum ja teaduskekus.

Rohkem näitusealast siin: https://patareiprison.org/kulasta/

 

Näituseala on tulevikus hoonesse loodava Rahvusvahelise Kommunismiohvrite Mälestusmuuseumi ja teaduskeskuse alge. Asutuse ambitsiooniks on sõltumatu rahvusvaheline haridus- ja uurimistöö kommunistlike režiimide kuritegude pärandi mõtestamiseks, ning väärtuslike teadmiste ja kogemuste säilitamine ühiskondlikus teadvuses hoiatusena totalitaarsete ideoloogiate ohtlikkuse eest.

Suure ajaloolise väärtusega Patarei kindluses vangistas Nõukogude Liidu kommunistlik režiim (Eestis 1940-1941, 1944-1991) ideoloogilisel ettekäändel süütuid inimesi. Nad moodustavad vaid murdosa kõigist kommunismiohvritest, keda on “Kommunismi musta raamatu” andmetel maailmas hinnanguliselt üle 93 miljoni. Ka Natsi-Saksamaa okupatsioonivõim kasutas Patareid aastatel 1941-1944 poliitilise vanglana.