Eesti Mälu Instituut on lisaks oma muudele ülesannetele juba ligi kümmekond aastat salvestanud eluloointervjuusid isikutega, kelle elusaatusi on mõjutanud 20. sajandi võõrvõimude repressioonid ning suured ajaloolised murrangud. See pikaajaline elulugude kogumine, uurimine ja jagamine on koondatud suulise ajaloo portaali Kogu Me Lugu.

Praegu pöörame suuremat tähelepanu Teise maailmasõja käigus Eestist põgenemise uurimisele. Meie eesmärgiks on koostada nimekiri sõja jooksul Eestist põgenenud isikutest, panna inimeste põgenemismälestustest kokku lühi-dokumentaalfilm ning avaldada oma uurimistöö tulemused raamatuna. Soovime nende tulemusteni jõuda järgmiseks sügiseks, Suure põgenemise 80. aastapäevaks.

Seoses sellega kutsume üles toonaseid põgenikke jagama oma mälestusi videointervjuu vormis. Põgenemisteekonnad olid erinevad: mindi nii suure laeva kui väikese purjepaadiga, nii Saksamaa kui Rootsi suunas ja kuigi mõni reis läks kergema vaevaga, tuli ette väga närvesöövaid ja kannatusterohkeid teekondi. Kõik need lood on suure väärtusega ajaloo paremaks mõistmiseks tänapäeva inimestele, kuid vahest veelgi rohkem tulevikus.

Intervjuud salvestatakse kvaliteetse video- ja helitehnikaga, nende pikkuseks on üldjuhul paar tundi. Eluloointervjuu andjale ei maksta honorari, kuid lisaks olulisele panusele meie ühise ajaloo säilitamisse ja uurimisse saab intervjuu andja endale koopia intervjuu salvestusest, mida jagada pere, sõprade jt huvilistega.

Kogu Me Lugu programmi eluloointervjuusid salvestame peamiselt Eestis, kuid oleme eeloleval suvel tulemas salvestustele Rootsi. Kes on huvitatud jagama oma elulugu (räägime nii Eestist põgenemisest kui uuel asukohamaal sisseseadmisest ja muust), võtke palun 1. juunini 2023 ühendust Eesti Mälu Instituudi assistendiga: Iris Piirak, iris.piirak@mnemosyne.ee

Eesti Mälu Instituut on praegu üks keskseid asutusi, mis tegeleb 20. sajandil Eestit tabanud võõrvõimude repressioonide ja ka laiemalt Eesti lähiajaloo alase uurimis- ja teavitustööga.