Eesti Mälu Instituut kutsub foto- ja filmihuvilisi jäädvustama paiku, mis tuletavad meelde Nõukogude Liidu vägivaldset võimutsemist Eestis, isegi kui tänaseks on need muutunud või lagunenud. Võistluse auhinnafondis on kokku 3000 eurot ühe Eesti suurima elektroonikapoe kinkekaartidena.

Kurjuse ajastu mäletamine hoiab arusaama vabaduse ja inimlikkuse väärtusest erksana. Kahjuks pole need enam vaid mälestused. Ukraina-vastane agressioon ja seal toimepandud massikuriteod on justkui Nõukogude vägivallaajaloo vari, mis on taas jõudnud Euroopa kohale.

Konkursi patroon on Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas.

Foto- ja videotöid võetakse vastu kuni 1. augustini 2023 ja parimate autorite tänuvastuvõtt toimub Stenbocki majas Toompeal, augusti lõpus. Info osalemise ja auhinnafondi kohta on allpool.

2021. aasta konkursi töödega saab tutvuda siin ja eelmise aasta loomevõistluse võidutöödega siin.

Konkursi ülesanne ja idee

Pildista või filmi kohti, kus:

represseeriti sinu pereliiget ja teisi Eesti inimesi (kodu, kus elati ja kust viidi, vangla, kus hoiti jne);

asusid Nõukogude okupatsioonivõimu võtmeasutused (KGB, sõjaväebaasid jt);

Nõukogude võim üritas demonstreerida oma üleolekut (stalinistlikus stiilis hooned, sümboolikaga paigad jne.).

Püüa avastada nendes paikades olulisi detaile ja vaateid, mis räägivad nende paikade lugu ning seostavad neid teemaga.

Konkursi teema raames võib pildistada või filmida ka inimesi ning teostada lavastusi.

Videos tohib kasutada heli ja väljendada suuliselt oma mõtteid või rääkida lugusid.

14. juunil 2023 möödub 82 aastat traagilisest juuniküüditamisest, mille käigus viisid Nõukogude võimuesindajad vägivaldselt Siberisse üle 10 000 Eesti inimese, kellest tagasi jõudsid vaid vähesed. See päev on rahvuslik leinapäev, mil mälestame küüditamise ja kõiki totalitaarse võimu ohvreid.

Tänasel päeval vaba ühiskonna hüvesid nautides tuleb meeles pidada, et see võib kiiresti hävineda, kui mõjule pääsevad totalitaarsed ideed ja ajalooline mälu veab alt. Mälupaigad ei lase unustada totalitaarsete ideoloogiate ja neist välja kasvanud režiimide jõhkrust ning kutsuvad meid üles hoidma inimlikkust.

Konkursi auhinnafond

Auhinnafondis on kokku 3000 eurot ühe Eesti suurima elektroonikapoe kinkekaartidena. Žüriil on õigus jagada see kuni viiele parimale ning välja anda täiendavaid eripreemiaid.

Eesti Mälu Instituut korraldab žürii poolt tunnustatud foto- videoteoste e-näituse.

Iga osaleja võib esitada konkursile ühe video pikkusega kuni 3 minutit ja/või ja kuni 6 fotot. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. august 2023.

Tehnilised nõuded

Konkursile oodatakse ühelt osalejalt kuni 6 fotot ja/või üht videot.

Fotod

Lubatud on kadreerimine, täielik või  osaline heleduse, kontrasti ja värvi korrigeerimine ning teravustamine, digitaalselt kokku kleebitud panoraamid, dünaamilise ulatuse tõstmine (HDR), piltide teravusala tõstmine. Lubatud ei ole objektide lisamine või nende eemaldamine (s.h autori nimi), v.a tolmuplekid. Piltide töötlemisel tuleb meeles pidada head tava ja nähtu tõepärast ning loomulikku esitlust.

Fotod peavad olema pikema küljega vähemalt 3000 pikslit.

Video

Video võib olla kogupikkusega kuni 180 sekundit. Muusika ja pealelugemine on lubatud, subtiitrite ja tiitrite kasutamine (v.a töö pealkiri) on keelatud.

Video peab olema minimaalselt full HD kvaliteediga.

Tööde esitamine

Tööd tuleb edastada elektrooniliselt kasutades WeTransferi keskkonda.

Üleslaadimiseks mine siia: https://maluinstituut.wetransfer.com/

1) Vajuta “Add your files” (lisa oma failid)

2) Avanevast aknast vali oma võistlustööd ja tekstifail (täiendav info allpool)

3) Sisesta oma e-posti aadress (väli „Your email“)

4) Lisa sõnumisse oma ees- ja perenimi (väli „Message“)

5) Vajuta “Transfer” (saada) nuppu ja oota kui kõik failid on üles laadinud

6) Kui Sinu e-posti tuleb kohe pärast saatmist kinnituskood, siis sisesta seda WeTransferis.

Eduka saatmise korral saabub sinu e-postile Wetransferi poolt kinnitus.

Kõik ühe osaleja poolt esitatud tööd peavad kandma failinime järgmises formaadis: EESNIMI_PEREKONNANIMI_ NUMBER

Selgitus: peetakse silmas autori ees- ja perekonnanime. Igale tööle tuleb anda oma number (1st 6ni).

Tööd tuleb esitada hiljemalt 1. augustil 2023, kell 23:59 (GMT+2).

Koos konkursitöö(de)ga tuleb WeTransferi kaudu saata Word-formaadis tekstifail osaleja infoga: autori ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti aadress ja amet/organisatsioon/tegevusala ning fotode/video kohta kuni 500 tähemärgi (koos tühikutega) pikkune selgitus, soovi korral konkursitöö pealkiri. Tekstifail peab kandma autori ees- ja perekonnaime, nt Mihkel Maasikas. Kui edastad meile oma lingi töödega, siis lisa juurde Word’i fail.

Žürii

Riho Västrik (režissöör, produtsent, TLÜ dokumentaalfilmi dotsent).

Marko Poolamets (Kogu Me Lugu suulise ajaloo portaali operaator ja fotograaf).

Martin Andreller (Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige, Patarei muuseumi projektijuht).

Hindamiskriteeriumid:

Vastavus konkursiideele;

Kunstilise teostuse tase;

Sõnumi läbimõeldus ja sümboolsus;

Vastavus tehnilistele nõudmistele.

Lisatingimused

Konkursitööd esitades annab osaleja nõusoleku, et Eesti Mälu Instituut võib tasuta kasutada ja töödelda esitatud töid konkursiga seotud viisil, autorlust nähtavalt mainides.

Ühel võistlustööl võib olla mitu autorit, kuid preemia läheb sellisel juhul autorite vahel jagamisele.

Tehnilisi nõudmisi eiravad tööd diskvalifitseeritakse automaatselt.

Autoriõiguse rikkumise korral diskvalifitseeritakse kõik autori esitatud tööd.

Kehtib üksnes žürii tõlgendus konkursitingimuste kohta.

Küsimuste korral palun pöörduge Eesti Mälu Instituudi poole: info@mnemosyne.ee.

Kasulikud lingid:

Eesti Mälu Instituudi koduleht: www.mnemosyne.ee

Patarei vangla muuseumi koduleht: www.patareiprison.org

Suulise ajaloo portaal Kogu Me Lugu: www.kogumelugu.ee

Eesti kommunismiohvrite memoriaali e-memoriaal ja koduleht: www.memoriaal.ee

Rahvusvaheline portaal kommunismist ja kommunismikuritegudest: www.communistcrimes.org