24. septembril esitles Eesti Mälu Instituut Patarei vanglas autori 50. sünniaastapäeva eel Indrek Paavle artiklikogumikku „Võimu meelevallas”, millele järgnes vestlusring Eesti 20. sajandi ajaloo uurimisest.

Milline on Eesti lähiajaloo uurimise hetkeseis, mis on selle saavutused ning kitsaskohad, kas ajaloouurimine sõltub ehk liigselt tähtpäevadest ja juubelitest, selle üle arutlesid professor Tõnu-Andrus Tannberg, dotsent Kaarel Piirimäe ja lektor Kirsti Jõesalu Tartu Ülikoolist ning Toomas Hiio Eesti Mälu Instituudist. Vestlusringi juhtis ajakirjanik Joonas Hellerma.

„Viis aastat tagasi kaotas Eesti ajalooteadus traagilise liiklusõnnetuse läbi ühe oma parimatest uurijatest, ajaloodoktori Indrek Paavle. Ta oli erakordselt kirglik ja laiahaardeline uurija, kellele olid ajaloolasena kaasa antud kaks väärt omadust. Ta oli uurijana kadestamisväärselt järjekindel, kannatlik ja põhjalik, aga mitte vähem tähtsaks pidas ta iga oma uurimuse esitust, pannes selle kirja kaasahaaravalt,“ ütles Eesti Mälu Instituudi vanemteadur Olev Liivik.

Raamatut on võimalik soetada Rahvusarhiivi e-poest või Apollo e-poest.

Indrek Paavle mälestuskogumikku on tema head sõbrad ja kolleegid koondanud autori 22 teaduslikku ja populaarteaduslikku kirjatööd aastatest 1996 kuni 2015. Viimased moodustavad kaalukama ja parima osa tema lühematest teadustöödest. Valdavalt on tegemist kordustrükkidega, kuid teos sisaldab eestikeelsele lugejale ka uut materjali, sest esmatrükis inglise keeles avaldatud uurimused on nüüd avaldatud eestikeelsete käsikirjade järgi.

Tegemist on kasuliku kogumikuga Eesti lähiajalugu uuriva ajaloolase töölaual ning väärt lugemisega igale ajaloohuvilisele.

Arutelu on võimalik järelvaadata siin: