Teise maailmasõja puhkemine tõi endaga kaasa Natsi-Saksamaa juudivastase poliitika laiendamise vallutatavatesse maadesse. Eestis elas enne sõda ligi 4400 juuti. Neist langes 1941. aasta küüditamise ohvriks umbes 400, 3000 evakueerusid Nõukogude Liitu, siiajäänud tuhat juuti hukati Saksa okupatsioonivõimude poolt. Lisaks hukati Eestis 7000–8000 Saksamaalt ja mujalt okupeeritud maadest toodud juudi rahvusest inimest. Kokku langes natsionaalsotsialistliku režiimi ohvriks hinnanguliselt 5,5–6 miljonit juuti.

Saksa vägede Eestist taandudes 75 aastat tagasi septembris 1944 oli Klooga koonduslaager esimene paik maailmas, kus holokausti tragöödia dokumenteeriti ja see jõudis ajakirjanduse vahendusel rahvusvahelise üldsuse ette. 27. jaanuaril 1945 vabastati tänases Poolas natside suurim koonduslaager Auschwitz, mis avas veelgi süngema pildi toimunust.

Auschwitz on saanud holokausti omalaadseks võrdkujuks ning 2006. aastast tähistatakse paljudes riikides just 27. jaanuarit rahvusvahelise holokausti ohvrite mälestuspäevana. Kutsume sel puhul gümnasiste mõtlema kaasa 75 aastat tagasi aset leidnud sündmustele, et tänapäeva noored saaksid anda oma panuse toimunu traagilisuse mõtestamiseks ja aidata sellega kaasa inimsusevastaste kuritegude kordumise ärahoidmisele.

Ootame gümnaasiumiastme õpilaste kirjandeid teemal „Klooga ja Auschwitz 75 – kuidas see mind täna kõnetab?“ mahuga kuni 8000 tähemärki (koos tühikutega) kuni 10. jaanuarini 2020. Võistlustöid võib esitada õpilase kooli õppekeeles, need tuleb varustada õpilase ja kooli nimega, õpilase telefoninumbri ja e-posti aadressiga ning saata e-aadressile eli.pilve@mnemosyne.ee. Saabunud töödest valib žürii välja väljapaistvamad, mille autorid sõidavad õppereisile Auschwitzi koonduslaagri memoriaalmuuseumisse Poolas. Kõigi osalejate pidulik tänamine ja parimate autasustamine toimub avalikult ning kutse saadetakse e-kirjaga.

Küsimuste korral palume saata e-kiri aadressile eli.pilve@mnemosyne.ee.

Holokausti mälestuspäeva puhul korraldatav õpilaste kirjandivõistlus toimub 2018. aastast Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Mälu Instituudi koostöös.