Eesti Mälu Instituut ja Postimees kuulutasid välja märtsiküüditamise mälestuspäevale pühendatud kirjandivõistluse „Kiri neile, kes jäid“ noortele vanuses 15 kuni 21 eluaastat. Auhinnafondis on kokku 1500 euro väärtuses sündmuste kinkepileteid ja raamatupoe kinkekaarte. Parimad tööd avaldatakse Postimehes.

Kirjuta Eestisse jäänud küüditatu lähedasele kiri aastasse 1949. Räägi tõde Nõukogude võimu korraldatud märtsiküüditamisest, küüditatuid Siberis ees ootavatest katsumustest, nende saatusest ja oma suhtumisest Nõukogude repressioonidesse. Võid jutustada nii oma ajalooteadmiste kui ka pereloo põhjal.

1991. aastal taastab Eesti iseseisvuse. Nõukogude Liidu kommunistliku režiimi korraldatud küüditamised tunnistatakse inimsusevastaseks kuriteoks. Küüditatuid asutakse väärikalt mälestama, neile rajatakse mälestusmärgid.

Räägi minevikus elavale kirjasaajale ka sellest, mis saab Eestist 20. sajandil – Sina seda juba tead, kuid kirjasaaja mitte. Anna usku, et tuleb vastu pidada, sest vabadus ja iseseisvus tulevad tagasi ning ohvreid ei unustata. Milline on Sinu kui vabas Eestis elava noore arusaam Nõukogude okupatsiooniajast? Milline on kaasaegne demokraatlik Eesti ja Euroopa võrreldes kirjasaaja ajaga? 

Kõik osalejad kutsutakse autasustamisele 25. märtsil, märtsiküüditamise ohvrite mälestuspäeval Tallinnas. Tööde esitamise tähtaeg on 14. märts 2022.

Kirjavõistluse tulemuste ja parimate töödega saab tutvuda siin!

Ajalooline taust

25. märtsil 1949 küüditasid Nõukogude Liidu võimud vägivaldselt Eestist Siberisse üle 20 000 inimese. Nende seas oli tuhandeid lapsi ja vanureid. Suur osa küüditatuid hukkus teel Siberisse või kohapeal raskete elutingimuste tõttu. Paljudel neist jäid Eestisse maha sugulased ja sõbrad, kes ei teadnud, mis saab nende lähedasest ja kas nad kunagi uuesti kohtuvad.  

Teadmatus ja kaotusvalu oli suur ning hirm uute repressioonide ees levis üle maa. Avalikult tohtis kirjutada ja rääkida vaid seda, mis oli valitseva kommunistliku partei poolt lubatud. Meile harjumuspärased isikuvabadused ei kehtinud. Nõukogude propaganda tembeldas märtsiküüditatud „sotsiaalselt võõraks elemendiks“, „kulakuteks“ (see termin käis talupidajate pihta) ning „bandiitideks ja nende abilisteks“, üritades tekitada ohvrite-vastast vaenu ja küüditamist õigustada.  

Kuidas kirjutada?

Kirjuta kiri olevikust minevikku – aastasse 1949. Kirjasaajaks on Siberisse küüditatud Eesti inimese sugulane või sõber (see võib olla nii autorile tuttav kui ka tundmatu ehk üldistatud inimene või perekond), kes on Eestisse jäänud ega oska sellist kirja oodata. Võid kasutada ka oma peres säilinud mälestusi. Abistava ajaloomaterjaliga saad tutvuda allpool.

Kirja maht on kuni 8000 tähemärki koos tühikutega. Kirjutada võib eesti või vene keeles.

Kuhu ja kuidas saata?

Töö tuleb esitada Word’i formaadis. Töö esitamise tähtaeg on hiljemalt 14. märts 2022 kell 18.00. Tekst tuleb saata e-posti aadressile info@mnemosyne.ee.

Kirjale peab olema lisatud kirjutaja ees- ja perekonnanimi, vanus, e-post, telefon, kool ning juhendaja (kui on, juhendaja olemasolu ei ole kohustuslik) e-posti aadress. Lisa tööle küüditatud ja/või Eestisse jäänud pereliikmete fotod, juhul kui sellised pildid on olemas. 

Auhind

Žürii poolt välja valitud nelja parima töö autori ja juhendaja vahel jagatakse sündmusvahendaja kinkepileteid ja raamatupoe kinkekaarte 1200 euro väärtuses.

Žürii jagab nelja parima hulka mittepääsenud, ent märkimisväärsete tööde autorite vahel raamatupoe kinkekaarte 300 euro väärtuses.

Kinkepileteid saab kasutada kontsertide, etenduste, festivalide ja paljude teiste sündmuste piletite soetamiseks ühe aasta jooksul. Sündmusvalikuga saab tutvuda kodulehel.

Lisaks sellele on auhinnafondis Postimehe kirjastuse põnevad raamatud. Parimad tööd avaldatakse Postimehes.

Tulemused

Töid hindab Eesti Mälu Instituudi ja Postimehe žürii.

Tulemused selguvad 25. märtsil – märtsiküüditamise mälestuspäeval. Auhindamistseremoonial märgitakse ära kõik autorid ja nende juhendajad.

Abistav materjal

Represseeritute andmeid saab kontrollida kommunismiohvrite e-memoriaalist (nimeotsing).

Artikleid märtsiküüditamisest loe meie portaalist:

Teekond Siberisse

Sihtkohta jõudmine ja sealne elu

Märtsiküüditatute lood

Nõukogude režiimi dokumendid märtsiküüditamise operatsiooni „Priboi“ toimikust

Videomälestuste vaatamiseks-kuulamiseks külasta meie Kogu Me Lugu portaali ja sisesta otsingusõna „märtsiküüditamine“.

Lisainfo

Marju Meschin
marju.meschin@mnemosyne.ee
(+372) 6645 039

www.mnemosyne.ee