Eesti Mälu Instituudi Patarei vangla idatiiba loodud näituseala „Kommunism on vangla“ osutus menukaks – alates avamisest 14. mail külastas seda üle 36 000 inimese üle maailma. Erinevates keeltes viidi läbi 158 ekskursiooni, tehti koostööd viie rändnäitusega ning korraldati mitmeid eriüritusi.

Kuna näituseala külastamine on hoone praeguse seisundi puhul sõltuv ilmaoludest, siis on see talveperioodil suletud. Patarei näituseala avab oma uksed taas 2. mail 2020.

Eesti Mälu Instituudi teadur-kuraatori Martin Andrelleri hinnangul ei saavutatud ühe suvega kindlasti külastajate maksimumi. Näituse täiendamine ja külastusinfo levitamine jätkuvad ning järgmisel aastal loodetakse vastu võtta juba vähemalt 50 000 külastajat.

“Praegune näitus on peaproov tulevase muuseumi püsinäituse väljatöötamiseks ja erinevate lahenduste katsetamiseks selles keerukas ajaloolises hoones. Esimene hooaeg andis selgema pildi, mida külastajad selles teemavaldkonnas näha soovivad ning kuidas see tehniliselt võimalikuks teha. Järgmiseks hooajaks täiendame olemasolevat näitust, kuid kindlasti on tulemas rida erinevaid teema-näituseid nii meilt kui mujalt. Arendustöös peame eriti silmas rahvusvahelist publikut, sest kommunismi ajalugu on kogu maailmas alakäsitletud. Põhisõnum külastajatelt oligi: te peate sellest rohkem rääkima,” sõnas Andreller.

“Patarei on suur väärtus arhitektuuriliselt, kuid samuti võimaldab see hoone anda kõige paremini edasi teadmist totalitaarsete režiimide kuritegudest. Kusagil mujal Eestis ei oleks rahvusvahelise kommunismiohvrite mälestuseks võimalik sellise mahu ja kaaluga näitust üles panna,” lisas teadur-kuraator.

Näitus räägib kommunistlikule ideoloogiale tuginenud režiimide kuritegudest Eestis ning maailmas. Näituseala teeb eriliseks säilinud ehe vanglamiljöö, kus nii Nõukogude, kui ka hitlerliku Saksamaa režiim represseerisid poliitilistel põhjustel tuhandeid inimesi. Näitusealal leidub hulganisti mõlema kuritegeliku režiimi ohvrite lugusid, heli- ja videoinstallatsioone ning selgitavaid tekste.

Tegemist on Eesti riigi ja välispartnerite toel tulevikus Patarei hoonesse rajatava Rahvusvahelise Kommunisohvrite Mälestusmuuseumi ja teaduskeskuse esimese etapiga. Plaanitavale muuseumile parimate lahenduste leidmiseks korraldati 2018. aastal ideekonkurss, kuhu laekus 13 tööd 9 riigi arhitektidelt.

Eesti Disainiauhinnad 2019 võistlusel saavutas näitus keskkonna/näitusedisaini kategoorias esikoha. Näituse loovkontseptsiooni ja disaini autoriks oli agentuur Velvet, sisu pani kokku Eesti Mälu Instituut.

Näituseala loomist ja haldamist toetab Vabariigi Valitsust ja valdkonda koordineerib justiitsministeerium, kelle kindla toetuseta ei oleks see algatus elujõuliseks kasvanud. Eesti Mälu Instituudi tänusõnad kuuluvad ka Patareid haldavale Riigi Kinnisvara AS-le ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnale, kes on olnud partnerid hoone avamisel külastajatele.

PATAREI NÄITUSEALA ESIMENE HOOAEG NUMBRITES

¤Näituseala külastas 36645 inimest

¤Gruppidele viidi erinevates keeltes läbi 158 giidituuri

¤Lisaks põhiekspositsioonile oli võimalik vaadata meie koostööpartnerite 5 rändnäitust

¤Toimus 3 kõrgetasemelist suurüritust, 8 koreograafilist eriüritust ja mitmeid temaatilisi eriekskursioone

¤Näituseala külastasid kümned välisajakirjanikud

www.patareiprison.org

Kontakt:

Sergei Metlev

Eesti Mälu Instituut/Estonian Institute of Historical Memory
Teavituse ja koostöö valdkonna juht/Public and Partner Relations officer
sergei.metlev@mnemosyne.ee
+372 53 35 96 39