Eesti Mälu Instituut kuulutab välja rahvusvahelise konkursi

 

KOMMUNIKATSIOONISPETSIALISTI AMETIKOHALE

 

Otsime oma meeskonda hea analüüsi- ja suhtlusoskusega inimest, kelle põhiülesanneteks on:

 1. arendada kommunistlike režiimide ajaloole keskenduvat rahvusvahelist portaali communistcrimes.org, sh kaastöö kirjutamine portaalile, autoritega kontakti hoidmine, teadusartiklite jm kaastöö tellimine ja toimetamine, nende tõlkimine või tõlgete korraldamine ja avaldamine portaalis;
 2. tagada portaali rahvusvahelise külastatavuse ja mõjukuse kasv;
 3. laiendada portaali autorite ja vabatahtlike kaastöötajate rahvusvahelist võrgustikku;
 4. hallata portaaliga seotud sotsiaalmeediakanaleid;
 5. osaleda Eesti Mälu Instituudi üldises teavitustöös ning teha koostööd instituudi partneritega Eestis ja mujal.

Kandidaadilt ootame:

 1. laitmatut inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas ;
 2. head analüüsi, tekstiloome ja teadusliku teksti toimetamise oskust;
 3. võimet luua ja hoida partnersuhteid;
 4. head stressitaluvust ja valmidust töötada vajadusel kokkuleppel ka puhkepäevadel;
 5. kõrgharidust (MA või sellele vastav kvalifikatsioon) eelistatavalt humanitaar- või sotsiaalteaduste valdkonnas ning varasemat kokkupuudet lähiajaloo valdkonnaga;
 6. valmidust võimalusel töötada Tallinnas;
 7. oskus või valmidus õppida kasutama Photoshopi ja Drupali platvormi.

Kasuks tulevad:

 1. teiste keelte oskus lisaks inglise keelele;
 2. varasem kogemus kommunikatsioonivaldkonnas.

Omalt poolt pakume:

 1. palk kokkuleppel;
 2. tähtajalist lepingut, kestvusega kuni 2021. aasta lõpuni;
 3. akadeemilist, meeldivat ja toetavat meeskonda;
 4. võimalust saada rahvusvaheline kogemus ajalooalases teavitustöös;
 5. rutiinivaba ja huvitavat töökeskkonda.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

– CV;

– haridust tõendav dokument;

– essee teemal „Kuidas avada kommunistlike režiimide kuriteod maailmale?“ (maksimaalselt 6000 tähemärki, inglise keeles);

– portaali communistcrimes.org praeguse sisu lühianalüüs koos visiooniga portaali arengust lähema kolme aasta lõikes (kuni 5000 tähemärki, inglise keeles);

– soovituskiri varasemalt tööandjalt või haridusasutusest.

 

Lisainfo e-posti aadressil info@mnemosyne.ee.

Kandideerimisavaldus koos lisadega saata hiljemalt 5. juuliks 2020 e-posti aadressil info@mnemosyne.ee.

Eesti Mälu Instituudist: mnemosyne.ee