Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelisele noorte teadlaste kommunismiteemalisele teadustööde konkursile kvalifitseerus seitse tööd, mida hindas komisjon koosseisus: Eesti Mälu Instituudi juhatuse esimees Meelis Maripuu, Eesti Mälu Instituudi teadusjuht Toomas Hiio, Eesti Mälu Instituudi vanemteadurid Peeter Kaasik, Olev Liivik ja Hiljar Tammela.

Publitseerimata teadustööde kategoorias osutus võitjaks Daniel Rugerio Bonenkamp magistritööga
„Die “Aktion Verwüstung” und der Einfluss des Ministeriums für Staatssicherheit auf die deutsch-deutschen Beziehungen ende der 1960er-jahre“ [“Operatsioon “Laastamistöö” ja Julgeolekuministeeriumi mõju kahe Saksamaa suhetele 1960. aastate lõpus”] (Münsteri Ülikool, Saksamaa). Koostöös autoriga uurimistöö avaldatakse ja autorit premeeritakse rahalise tasuga 1500.- Eurot.

Daniel Bonenkampi uurimus käsitleb Saksa Liitvabariigi (BRD) vastu suunatud Saksa Demokraatliku Vabariigi (DDR) Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei (SED) režiimi desinformatsioonitegevust 1960. aastatel. Seda viis läbi DDR-i julgeolekuministeerium (Stasi) koostöös NSV Liidu KGB-ga. Uurimus lähtub ühest 1960. aastate lõpul korraldatud desinformatsiooni- ja laimukampaaniast „Operatsioon „Laastamistöö““ (Aktion Verwüstung). Operatsiooni eesmärk oli seostada BRD-d keelatud massihävitusrelvade valmistamisega ja tõmmata paralleele BRD ja Hitleri-Saksamaa vahel. Sellega sooviti ühelt poolt kahjustada BRD rahvusvahelist mainet ja usaldusväärsust ning lüüa kiil lääneliitlaste suhetesse, teiselt poolt aga avada DDR-ile lääneriikide tunnustus, mida Ida-Saksamaal sel ajal veel ei olnud. Tegemist on teedrajava uurimusega DDR-i desinformatsioonitegevusest, mis on valminud põhjaliku arhiivitöö põhjal. Autor orienteerub suurepäraselt rahvusvaheliste suhete ja luure ajaloos. Uurimistöö põhjal avanevad DDR-i ja NSV Liidu välispoliitilised eesmärgid BRD ja laiemalt Lääne-Euroopa suunal, DDR-i ja NSV Liidu julgeolekuorganite koostöö, Stasi mõjutus- ja luuretegevus ning kaasakiskuvat spioonilugu meenutava valeinformatsiooni levitamise operatsiooni kavandamise, ettevalmistamise ja läbiviimise lugu.

Avaldatud artiklite kategoorias osutus parimaks Idrit Idrizi uurimus „Between Subordination and
Symbiosis: Historians’ Relationship with Political Power in Communist Albania“ [“Alluvuse ja sümbioosi vahel: ajaloolaste ja poliitilise võimu vahekord kommunistlikus Albaanias”] (European History Quarterly 2020, Vol. 50(1), 66–87). Võiduartikli auhind on 1500.- Eurot.

Täname kõiki konkursil osalejaid ning õnnitleme võitjaid!