Eesti Mälu Instituut on sõlmimas USAs tegutseva Kommunismiohvrite Mälestusfondiga (Victims of Communism Memorial Foundation) koostöölepet.

Vahetame kogemusi, toetame teineteist ja viime ellu ühisprojekte eesmärgiga seada kommunismikuritegude teema 20. sajandi ajaloohariduses ja avalikus ajaloodebatis kesksele kohale. Kahjuks valitseb selles vallas infonappus ja väärarusaamad. Meie soov on tõsta esile faktid ning mälestada väärikalt ohvreid, et saadud kurb õppetund püsiks ühiskondade mälus ja kaitseks meid türannia eest. Eriti hea meel on meil selle üle, et koostöö puudutab meie instituudi poolt Tallinna (avamine 2026) ja mälestusfondi poolt Washingtoni (avamine 2022) rajatavaid rahvusvahelisi kommunismiohvrite muuseume. Kavatseme vahetada näitusi, materjale, teavet ja viia ellu ühisalgatusi.

Mälestusfondi meeskonna liikmed külastasid meie kutsel 26.-28. oktoobril Tallinnas toimunud Euroopa mälusümpoosioni, kus on tehtud ka ühispilt. Fotol on (vasakult paremale): Ken Pope (Mälestusfondi akadeemiliste programmide juht), Kristina Olney (Mälestusfondi valitsussuhete juht), Sergei Metlev (Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige), Toomas Hiio (Eesti Mälu Instituudi uurimisjuht), Martin Andreller (Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige).