Patarei vanglasse rahvusvahelist kommunismiohvrite mälestusmuuseumit rajav Eesti Mälu Instituut sõlmis koostööleppe sarnast muuseumit Washingtoni ehitava USA Kommunismiohvrite Mälestusfondiga. Osapoolte koostöö eesmärk on tõsta rahvusvahelist teadlikkust kommunistlike režiimide massikuritegudest ja nende ohvrite saatusest. Teinetest abistatakse nii uurimis- kui teavitustöös.

Eesti Mälu Instituudi juhatuse liikme Sergei Metlevi sõnul esineb kommunistliku ideoloogia ja sellele rajatud režiimide ajaloo käsitlemisel palju väärarusaamu ning ka infopuudus. Selle tulemusena on miljonite kommunismiohvrite saatus ja mälestus nendest jäänud ebaeetiliselt varju.

„Kahel pool Atlandi ookeani avatavad rahvusvahelised muuseumid – Tallinnas 2026. aastaks ja Washingtonis 2022. aastal – asetavad seni killustunud lood maailma lähiajaloo laia konteksti. Ajalooliste materjalide, inimsaatuste ja uute muuseumilahenduste abil avame kommunistlike diktatuuride võimutsemise ebainimlikult kõrget hinda. Kommunismiohvrite mälestamine ning nendega juhtunu teadvustamine on üks viis, kuidas hoiduda naiivsusest või valvsuse puudumisest. Jätkuvalt on maailmas poliitilisi jõude, mis kaunikõlaliste loosungite all inimeste põhiõigusi ja –vabadusi jalge alla tallates valitsevad või võimule pürgivad,“ ütles Metlev.

Kommunismiohvrite Mälestusfondi teadusprogrammide juhi Ken Pope’i sõnul, avab koostöölepe uusi võimalusi viia teavet kommunistlike režiimide kuritegudest  inimesteni üle maailma.

„Meil on hea meel, et koostöö raames saame vahetada materjale, haridusprogramme, uurimiskogemusi ning teadustöid. Meil on rõõm, et saame varsti jagada nii meie muuseumis kui ka haridusprogrammide kaudu USA ja rahvusvahelise avalikkusega Eesti vapustavat vastupanu-, ellujäämis-, ja taassünnikogemust Nõukogude Liidu kommunistliku totalitarismi tingimustes. Rajatavate muuseumite osas loodame vahetada museaale, näitusi ning aidata teineteist parima võimaliku ekspositsiooni loomisel,“ ütles Pope.

Kommunismiohvrite muuseum avatakse 2022. aastal Washingtonis ajaloolises hoones aadressil 900, 15th St. NW, Valge Maja vahetus läheduses.
Tallinnas rajatakse rahvusvaheline kommunismiohvrite mälestusmuuseum 2026. aastaks endisesse Patarei vanglasse, mis asub pealinna kesklinnas Soome lahe kaldal.
Vasakult paremale: Ken Pope (Mälestusfondi akadeemiliste programmide juht), Kristina Olney (Mälestusfondi valitsussuhete juht), Sergei Metlev (Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige), Toomas Hiio (Eesti Mälu Instituudi uurimisjuht), Martin Andreller (Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige) oktoobris 2021 Tallinnas Euroopa mälusümpoosionil.

USA Kommunismiohvrite Mälestusfond asutati Kongressi aktiga 1993. aastal. Fond keskendub haridus- ja uurimistööle ning inimõiguste kaitsmisele, eesmärgiga hoida miljonite kommunismiohvrite mälestust ja tõrjuda kommunistlikke diktatuure tänapäeval.

Eesti Mälu Instituut  on 1998. aastal asutatud Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti SA õigusjärglane. Instituudi eesmärk on teadus- ja muuseumitöö kaudu aktiivselt osaleda rahvusvahelises haridus- ja teavitustöös totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuse jäädvustamisel ning 21. sajandi inimvaenulike režiimide tõrjumisel.