Narva Muinsuskaitse Seltsi ning aktiivsete narvakate algatusel on päevakorda kerkinud idee rajada Narva kommunismiohvrite mälestusmärk. Eesti Mälu Instituut edastas Narva linnajuhtidele alljärgneva pöördumise Narva kommunismiohvrite mälestusmärgi algatuse toetuseks, mis loodetavasti leiab väärika ja sobiva teostuse.

Eesti Mälu Instituudini on jõudnud teave, et Narva Muinsuskaitse Selts ning paljud aktiivsed narvakad soovivad Narva linna rajada kommunismiohvrite mälestusmärgi.

Rohkem kui 20 aastat totalitaarsete režiimide ja nende poolt toime pandud kuritegude uurimisega tegeleva asutusena peame vajalikuks seda algatust toetada.

Idee eestvedajad on õigesti märkinud, et 29. novembril 1918 Narvas välja kuulutatud Eesti Töörahva Kommuun, mida juhiti bolševistliku revolutsiooni keskuses Petrogradist, pani relvitute tsiviilisikute vastu toime massiliselt kuritegusid. Eesti Vabariigi vastase sõjategevuse üheks tööriistaks olnud kommuun korraldas mõrvu lisaks Narvale ka Tartus, Rakveres, Valgas ja Võrus. Erilise julmusega tapeti erinevate konfessioonide vaimulikud. Tegemist on poliitiliste repressioonidega, mis olid seotud inimeste sotsiaalse kuuluvuse ja veendumustega. Praegusel ajal nimetatakse selliseid akte inimsusvastasteks kuritegudeks.

Juhime samuti tähelepanu, et 1940. aastal kehtestatud Nõukogude okupatsioonile järgnesid massirepressioonid paljude Eesti kodanike vastu, puutumata ei jäänud ka Narva elanikkond. Eesti kommunismiohvrite e-memoriaalis sisalduvad andmed aastatel 1940-1991 represseeritud Eesti kodanike kohta. Kahjuks ei võimalda andmebaas veel selgelt välja selekteerida Narvaga seotud represseerituid, kuid olemasoleva info põhjal on tegu sadade ohvritega.

Kõik need süütud poliitilise terrori ohvrid väärivad kindlasti kohalikku mälestusmärki Narvas. Paljudesse Eesti linnadesse ja valdadesse on kohalikele ohvritele pühendatud mälupaigad juba rajatud. Mälestusmärk punaterrori ohvritele Narvas oleks mitte ainult austusavaldus ohvrite ja nende lähedaste suhtes ning moraalselt vajalik hinnangu andmine terrorile, vaid see toetaks ka üldiselt linna lähiajaloo vastuoluliste sündmuste talletamist ja mõtestamist.

Eesti Mälu Instituudi nimel

Sergei Metlev
Juhatuse liige